Zprávy

Konference reVize Typologie 2020 zve doktorandy, aby prezentovali svůj výzkum a zkušenosti

Ústav nauky o budovách FA ČVUT zve doktorandy k aktivní účasti na typologické konferenci reVize Typologie 2020 – Provozní vyhodnocení, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Anotaci příspěvku je nutné poslat do 31. 8. 2020.

Letošní 3. ročník konference bude zaměřen na provozní vyhodnocení vystavěného prostředí – budov, veřejných prostranství a zastavovacích systémů. Uskuteční se ve čtvrtek 17. září 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. 

V odpoledním bloku Praxe a výzkum nabízí pořadatel doktorandům prostor pro prezentaci výzkumu nebo praktických zkušeností. Požaduje příspěvek zaměřený na provozní vyhodnocení vystavěného prostředí – veřejných prostranství, budov, zastavovacích systémů apod. Konference se zajímá o sběr dat, jejich vyhodnocování, využití dat při zadání a návrhu nových staveb.

Konference je možné se zúčastnit:

1. aktivně - vystoupit s příspěvkem - délka příspěvku (prezentace) je plánována na 10 – 15 minut, příspěvek bude následně zveřejněn ve sborníku konference. V případě zájmu o aktivní účast je nutné zaslat název a krátkou anotaci příspěvku (max. 10 vět) do 31. 8. 2020. Do 5. 9. 2020 obdrží doktorandi informaci, zda byl jejich příspěvek vybrán k prezentaci na konferenci.

2. pasivně - zaslat příspěvek do sborníku konference - stať v rozsahu 2 - 4 normostrany textu doplněnou obrazovými přílohami - do 15. 10. 2020. Vybrané statě budou publikovány ve sborníku konference.

 

Termín pro zaslání anotací k účasti na konferenci: do 31. 8. 2020

Termín pro zaslání statí do sborníku konference: do 15. 10. 2020

 

Anotace příspěvků a příspěvky zasílejte na e-mail: jana.kubcova@fa.cvut.cz

Více o konferenci a otázky konference naleznete na webu FA a www.revizetypologie.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.