Zprávy

Konference reVize Typologie 2020 zve doktorandy, aby prezentovali svůj výzkum a zkušenosti

Ústav nauky o budovách FA ČVUT zve doktorandy k aktivní účasti na typologické konferenci reVize Typologie 2020 – Provozní vyhodnocení, která se uskuteční ve čtvrtek 17. 9. 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Anotaci příspěvku je nutné poslat do 31. 7. 2020.

Letošní 3. ročník konference bude zaměřen na provozní vyhodnocení vystavěného prostředí – budov, veřejných prostranství a zastavovacích systémů. Uskuteční se ve čtvrtek 17. září 2020 na Fakultě architektury ČVUT v Praze. 

V odpoledním bloku Praxe a výzkum nabízí pořadatel doktorandům prostor pro prezentaci výzkumu nebo praktických zkušeností. Požaduje příspěvek zaměřený na provozní vyhodnocení vystavěného prostředí – veřejných prostranství, budov, zastavovacích systémů apod. Konference se zajímá o sběr dat, jejich vyhodnocování, využití dat při zadání a návrhu nových staveb. Délka příspěvku (prezentace) je plánována na 10 – 15 minut, příspěvek bude následně zveřejněn ve sborníku konference.

V případě zájmu o účast je nutné zaslat název a krátkou anotaci příspěvku (max. 10 vět) do 31. 7. 2020 na e-mail: jana.kubcova@fa.cvut.cz. Do 15. 8. 2020 obdrží doktorandi informaci, zda byl jejich příspěvek vybrán k prezentaci na konferenci.

Více o konferenci a otázky konference naleznete na webu konference

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jana Zdráhalová, Ph.D.