Zprávy

V soutěži Young Architect Award bodovaly naše studentky

Porota soutěže mladých začínajících architektů Young Architect Award ocenila ateliérové práce Ludmily Haluzíkové z ateliéru Novotný–Koňata–Zmek, Elišky Olšanské z ateliéru Sitta a Lucie Gažiové z ateliéru Redčenkov–Danda. Vítězkyně převzaly ocenění ve středu 8. září 2020 v Centru architektury a městského plánování CAMP v Praze.

Soutěžní přehlídka Young Architect Award se zaměřuje na tvorbu mladých začínajících architektů a na jejich zapojení do tvorby kvalitního veřejného prostoru. Jejím cílem je zmapovat tvorbu mladých začínajících architektů, pomoci jim najít místo na současné architektonické scéně, zapojit je do tvorby kvalitního veřejného prostoru a přiblížit architekturu široké. Porota poslala do finále 11 prací, které nejlépe zpracovaly téma Architektura a krajina ve městě. 

Hlavní cenu YAA 2020 a titul CEMEX Young Architect Award získal koncepční návrh systému práce se zelenou infrastrukturou ve veřejném prostoru v Praze v projektu Vágní Praha od Ludmily Haluzíkové z ateliéru Novotný–Koňata–Zmek, jehož cílem je zvýšit široce definovanou biodiverzitu města a posílit ekologickou funkci vybraných míst. Porota velmi ocenila koncepční přístup k vybrané problematice plánování města jako celku. "Přístup, profesionalita a schopnost analytického a koncepčního myšlení je u tak mladé autorky příslibem, že u nás vyrůstá nová generace architektů, urbanistů, která se postaví zodpovědně k otázce plánování měst, k řešení globálních témat," uvedla v hodnocení porota.

Cenu rektora ČVUT za školní práci si odnesla Eliška Olšanská z ateliéru Sitta za projekt Parco Agri-kolo. Autorka nově zpracovává nyní nepřístupnou městskou divočinu poblíž centra Florencie, aby umožnila její funkční zapojení do organismu města, života jeho obyvatel, kteří by zde našli tolik potřebné osvěžení v prostředí jakési nové rajské zahrady, vrstevnaté až fantaskní, která v harmonickém souladu s morfologií terénu přechází od olivových hájů a ovocných sadů na svazích do vinic a luk spásaných ovcemi ke středovému komunitnímu centru exaltovaného kruhového tvaru (nazývaného Agri-kolo) s mostem levitujícím nad vodní plochou lesnatého mokřadu a v těžišti vyplněným záhony květin a bylin. Porota oceňuje promyšlené zpracování v souvislostech a také profesionální prezentaci návrhu, která kvalitativně patří k nejlepším v soutěži.

Lucia Gažiová, která navrhla Kúpele Grössling v Bratislave v aeliéru Redčenkov–Danda, získala Cenu rektora TUL za školní práci. Její návrh se zabývá chátrajícím areálem v centru Bratislavy přímo na nábřeží Dunaje. Autorka se v souladu se záměrem města rozhodla obnovit původní funkci lázní a doplnit je o knihovnu. Porota oceňuje architektonickou kvalitu nově vytvořeného multifunkčního prostoru, kde se naplnila autorčina koncepce zprostředkovat dojem antického zážitku použitím charakteristických rysů starověkých římských lázní. Zároveň se podařilo citlivě implementovat kvalitní soudobou architekturu s detailně promyšleným dispozičním řešením a začleněním teras vytvářejících příjemný prostor vnitřního atria. Porota kladně hodnotí také vynikající grafické zpracování prezentace. Projekt je zářným příkladem, jak může vypadat přeměna nesourodého rozpadajícího se objektu v centru města na živý multifunkční prostor vracející místu nový život.     

Další ceny:

Cena architekta Josefa Hlávky
Anna Svobodová z Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru architektonické tvorby/školy Miroslava Šika za projekt Strahovský bastion

Cena ministra životního prostředí
Lukáš Drda z Politecnico di Torino, Michele Bonino, Marco Simonetti za projekt Nízkoenergetická tradiční čtvrť

Cena hlavního partnera YIT
Jakub Kender a Hugo Marek z Akademie výtvarných umění v Praze, ateliéru architektonické tvorby/školy Miroslava Šika za projekt Vnitroblok Mečislavova

Více podrobností na webových stránkách soutěže.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.