S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Výstava ateliérových prací

Park ve Florencii

Eliška Olšanská

Anotace

Ve Florencii se nachází jen malé zlomky zeleně, které jsou přístupné veřejnosti. S nastupujícími klimatickými změnami je tedy vytváření zeleně ve městě velmi důležité. Park nabízí návštěvníkům mimo funkci rekreační také funkci užitkovou. Skrze celý park vede promenáda, která spojuje ústřední místa parku. Návštěvník na své cestě projde kolem hradebních zdí k oranžerii. Zabloudí v olivovém háji, setká se se svými přáteli v centrálním prostoru nazvané Agri-kolo. Odpočine si v amfiteátru obklopený vůní italských bylin. Zchladí se ve stínu zarostlého lesa s mokřadem. Projde kolem stromořadí cypřišů. Utrhne si jablko v ovocném sadu a vystoupá po terasách až na náměstí s vyhlídkou na celý park.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.