Zprávy

Vyhlášení 9. ročníku soutěžní přehlídky Druhá kůže 2020–2021

Fakulta architektury ČVUT vyhlašuje devátý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu zapsaným v zimním semestru akademického roku 2020/2021 nebo v letním semestru 2019/2020 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Motto

Druhá kůže (…) měl bych rád takový dům. Samozřejmě ne takový, o jehož čtvrtou stěnu se musím dělit se sousedy (…), ne, ten dům, o kterém sním, by měl být něco jako moje druhá kůže. Měl by se roztahovat, když jsem dobře naladěn a schýlit se nade mnou, když jsem na tom špatně.

Thomas Schröder

Předmět soutěžní přehlídky

Předmětem soutěžní přehlídky jsou studentské projekty vypracované v rámci Ateliéru Bytová stavba (ATBS) v zimním semestru akademického roku 2020/21 a letním semestru akademického roku 2019/20.

Účel a poslání soutěžní přehlídky

Prostřednictvím soutěžní přehlídky budou představeny rozdílné přístupy k navrhování staveb pro bydlení a formou finančních odměn podpořeni talentovaní studenti/studentky. Soutěžní přehlídka přispěje k reflexi ateliérové výuky a rovněž k diskusi o metodice navrhování bytových staveb na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze. Oceněné návrhy budou prezentovány v elektronické publikaci a na internetových stránkách FA ČVUT.

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2020/2021 nebo letním semestru akademického roku 2019/2020 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující požadavky specifikované ve Studijním programu (Bílé knize) a podmínky soutěžní přehlídky nominují vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Termíny soutěžní přehlídky

  • 18. 12. 2020 – vyhlášení soutěžní přehlídky
  • 3. 2. 2021 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, cd) sekretářce soutěže Janě Kubcové. Odevzdání projektů je možné v místnosti č. 432 v době od 9 do 14 hodin.
  • 17. 2. – 10. 3. 2021 – výstava soutěžních projektů na webových stránkách FA ČVUT v sekci Galerie
  • 19. 2. 2021 - zasedání poroty
  • 25. 2. 2021 - vyhlášení výsledků proběhne od 17:30 online přes MS Teams

Porota

Odevzdané projekty budou hodnoceny porotou tvořenou externími odborníky (nezávislí) i architekty-pedagogy (závislí). V letošní porotě zasednou za nezávislé odborníky architekti Petr Bouřil, Peter Lacko a Matyáš Sedlák, do závislé části byla vylosována za ZAN architektka Šárka Sodomková a za ATELIÉRy architekt Vítězslav Danda.

Ocenění

FA ČVUT věnuje pro oceněné v soutěžní přehlídce celkem 10 000,– Kč. O rozdělení a výši cen rozhodne odborná porota.

Změna soutěžních podmínek schválená 14. 1. 2021 vedením FA

Model je nepovinnou částí odevzdání zadání, do soutěžní přehlídky mohou být nominovány projekty studentů, kteří v ZS 2020/2021 k projektu ATBS model neodevzdali.

Informace k odevzdání projektů

Do soutěžní přehlídky student odevzdá: tištěný poster ,data(CD), model (nepovinný)

Prezenční odevzdání - ve středu 3. 2.  9 - 14 h v m.č. 432

Distanční odevzdání - nejpozději ve středu 3. 2. - nasdílení dat (obsah CD) a odeslání posteru na tisk do Powerprintu Dejvice

Nominovaní studenti, jejichž jména byla zaslána sekretářce soutěže, byli informováni o odevzdání  podrobně emailem v pátek 29. 1. Veškeré dotazy zodpoví Jana Kubcová, jana.kubcova@fa.cvut.cz, T: 775 05 79 05.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.