Fakulta architektury ČVUT v Praze vyhlašuje jedenáctý ročník soutěžní přehlídky Druhá kůže, která je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu zapsaným v zimním semestru 2022/2023 nebo v letním semestru 2021/2022 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty do soutěže nominují vedoucí ateliérů.

Výsledky soutěžní přehlídky Druhá kůže 2022–2023

Na zasedání poroty, které proběhlo ve čtvrtek 2. 3. 2023, bylo rozhodnuto o výsledcích. Druhé kůže. Předání cen výhercům proběhlo na večerní vernisáži. Gratulujeme:

1.cena –  9.000,-Kč
č. 43 – Štefan Letko a Ivan Pěkný – Adaptované spolubydlení (Ateliér Hlaváček–Čeněk–Minarovič)

2.cena – 5.000,-Kč
č. 4 – Michaela Doubravová – Bydlení Vršovická (Ateliér Kuzemenský–Kunarová)

3.cena – 3.000,-Kč
č. 3 – Eliška Cibulková – Bytový dům na náměstí (Ateliér Sosna–Filsak)

Porota se dále rozhodla udělit cenu poroty (1.0000,-Kč) projektu:
č. 19 – Elizaveta Kalmykova – Smíchov Industrial (Ateliér Krátký–Marques)

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2022/2023 nebo letním semestru akademického roku 2021/2022 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující podmínky soutěžní přehlídky (jsou bytové domy nebo soubory rodinných domů) a nominují je vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí pedagog/pedagožka Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Termíny soutěžní přehlídky

 • 3. 1. 2023 – vyhlášení soutěžní přehlídky
 • 10. 2. 2023 - ukončení nominací pedagogy e-mailem sekretářce soutěže Janě Kubcové (do 24 h)
 • 13. 2. 2023 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, data) sekretářce soutěže. Odevzdání projektů proběhne v místnosti č. 432 od 9 do 14 hodin.
 • 23. 2. – 16. 3. 2023 – výstava soutěžních projektů v přízemí FA a na webových stránkách
 • 2. 3. 2023 - zasedání poroty a od 18:00 vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků

Informace k odevzdání nominovaných projektů

 • odevzdání proběhne v pondělí 13. 2. 2023 od 9h do 14 h v m. č. 432
 • nominovaný projekt nemusíte odevzdat osobně (může za vás donést např. kolega z ateliéru)
 • odevzdávají se postery (nebo plachty,papíry.... i odevzdané do ateliéru, nemusíte vytvářet nové plakáty pro soutěž, a to ani v případě, že poster neobsahuje všechny požadované závazné části, typicky kvantifikační údaje,text o daném rozsahu,....) - pro výstavu v přízemí FA
 • odevzdávají se modely - pro výstavu v přízemí FA
 • odevzdávají se požadovaná data (všechna dle podmínek, v uvedených formátech) a nejpozději 13. 2. do 14 h nahráním zazipovaného balíčku všech souborů s názvem Příjmení_Jméno_DK23.zip na úložiště https://owncloud.cesnet.cz/index.php/s/J6vhI1JfOXFlGIL 
 • odevzdané projekty musí být elektronicky nahrány do galerie ateliérových prací na webu FA za daný semestr!

Sekretářka soutěže

Jana Kubcová / jana.kubcova@fa.cvut.cz

Soutěžní podmínky

Porota

Ing. arch. Luboš Klabík

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

Ing. arch. MArch. Janica Šipulová

Ing. arch. Klára Hradečná

15127 Ústav navrhování I

Soutěžní projekty

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.