Výsledky

Porota zasedala ve čtvrtek 29. 2. 2024 a rozhodla o výsledcích Druhé kůže 2024. Předání cen výhercům proběhlo na večerní vernisáži. Gratulujeme!

1. cena –  10.000,-Kč
č. 1 – Michael Albrecht – Bydlení Libeň – Ateliér Kuzemenský

2. cena – 5.000,-Kč
č. 21– Marek Krbec – Bezruchu – Ateliér Valouch–Stibral

2. cena – 5.000,-Kč
č. 28 – Štěpán Musil – V tandemu – Ateliér Valouch–Stibral

3. cena – 3.000,-Kč
č. 24 – Lukáš Lipka – Ostrava tower – Ateliér Koucký

Čestná uznání
č. 11 – Lukáš Fořt – Bydlení nad Vozovnou Žižkov – Ateliér Seho–Poláček
č. 16 – Filip Kiršbaum – Bytový dům po půl v proluce – Ateliér Mádr
č. 25 – Eliška Medřická – Metabolix – Ateliér Sosna–Filsak
č. 43 – Simona Suchá – Jenga – Ateliér Zmek–Krýzl–Novotný

Porota

Ing. arch. Magdalena Hlaváčková

MgA. Ing. arch. Karel Janda

prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer

Ing. arch. Marek Blank

15118 Ústav nauky o budovách

prof. Ing. arch. Ján Stempel

15127 Ústav navrhování I

Soutěžní projekty

Účastníci soutěže

Soutěžní přehlídka je určena studentům a studentkám bakalářského studijního programu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze zapsaným v zimním semestru akademického roku 2023/2024 nebo letním semestru akademického roku 2022/2023 do Ateliéru Bytová stavba (ATBS). Projekty splňující podmínky soutěžní přehlídky (jsou bytové domy nebo soubory rodinných domů) a nominují je vedoucí ateliérů.

Každý vedoucí Ateliéru Bytová stavba (ATBS) může do soutěže nominovat maximálně tři projekty vytvořené pod jeho/jejím vedením.

Termíny soutěžní přehlídky

 • 3. 1. 2024 – vyhlášení soutěžní přehlídky
 • 9. 2. 2024 - ukončení nominací pedagogy e-mailem sekretářce soutěže Janě Kubcové (do 24 h)
 • 12. 2. 2024 – odevzdání nominovaných projektů (plakát, model, data) sekretářce soutěže. Odevzdání projektů proběhne v místnosti č. 432 od 9 do 14 hodin.
 • 22. 2. – 12. 3. 2024 – výstava soutěžních projektů v přízemí FA a na webových stránkách
 • 29. 2. 2024 - zasedání poroty a od 18:00 vernisáž výstavy s vyhlášením výsledků

Informace k odevzdání nominovaných projektů

 • odevzdání proběhne v pondělí 12. 2. 2024 od 9h do 14 h v m. č. 432
 • nominovaný projekt nemusíte odevzdat osobně (může za vás donést např. kolega z ateliéru)
 • odevzdávají se postery (nebo plachty,papíry.... i odevzdané do ateliéru, nemusíte vytvářet nové plakáty pro soutěž, a to ani v případě, že poster neobsahuje všechny požadované závazné části, typicky kvantifikační údaje,text o daném rozsahu,....) - pro výstavu v přízemí FA
 • odevzdávají se modely - pro výstavu v přízemí FA
 • odevzdávají se požadovaná data (všechna dle podmínek, v uvedených formátech) a nejpozději 12. 2. do 14 h nahráním zazipovaného balíčku všech souborů s názvem Příjmení_Jméno_DK24.zip na úložiště projektů Druhá kůže 2024
 • odevzdané projekty musí být elektronicky nahrány do galerie ateliérových prací na webu FA za daný semestr!

Sekretářka soutěže

Jana Kubcová / jana.kubcova@fa.cvut.cz

Soutěžní podmínky

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.