Zprávy

Výstava Krajina Antonína Dvořáka

Výstava představuje práce studentek programu Krajinářská architektura Elišky Bednářové a Gabriely Šimůnkové vypracované v Krajinářském ateliéru velkých měřítek Salzmann–Bečvářová letním semestru akademického roku 2020/2021.

Krajina je pouze jedna. Úkolem krajinářského ateliéru velkých měřítek je naučit studenty vnímat krajinu jako celek, který je formován jejími přírodními a kulturními prvky a strukturami. Hlavním cílem ateliéru je seznámit studenty s postupy navrhování ve velkém krajinném měřítku. Je nezbytné přemýšlet o krajině a navrhovaných celcích holisticky, přistupovat k návrhům strukturálním způsobem, vnímat jednotlivé prvky a vrstvy krajiny jako integrální součást celku. Krajinu se učíme vnímat citlivě jako živý organizmus. S respektem ke všem aspektům, činitelům a živým bytostem.

Na výstavě vám předkládáme pouze výsledky semestrálních prací studentek, které řešily právě prostor obce a okolí Vysoké u Příbramě.

Krajina Antonína Dvořáka je odrazem svého přírodního a kulturního historického vývoje. Příliš se neliší od krajin okolních obcí. Až na jednu výjimku – žil a tvořil tady český geniální skladatel Antonín Dvořák, kterého i dnes obdivuje a zná celý svět. S krajinou mezi Vysokou a Třebskem byl Antonín Dvořák v denním kontaktu. Jeho den pravidelně začínal dlouhou ranní procházkou v okolních lesích a blízkém Třebsku, při které zjišťoval, kam se mu zatoulali jeho milovaní holubi. Zajímalo nás, proč vlastně měl Antonín Dvořák tuto krajinu tak rád, proč se tady usadil a stále se sem vracel. Cílem zadání studentského projektu bylo krajinu přečíst, porozumět jí a pokusit se navrhnout její rekonstrukci v rámci nových současných podmínek a priorit. Studentky se tedy zabývaly celkovým řešením krajiny a navrhly rovněž několik naučných stezek, které umožní návštěvníkům Památníku Antonína Dvořáka lépe pochopit vztahy mezi osobností skladatele a okolní krajiny. Protože právě krajina a lidé byly tou pravou příčinou, proč se zde Antonín Dvořák cítil doma.

Součástí studentského návrhu je rovněž obnova původního letního koncertního pódia a hlediště, které by zesilovalo vnímání Dvořákovy hudby na místech, kde vznikla. Studentky svou prací nastiňují, jak by se mohla tvář zdejší krajiny změnit a stát se ještě atraktivnější pro své obyvatele i návštěvníky.

Srdečně zveme všechny zájemce na vernisáž, která se uskuteční 1. 7. 2021 od 16.30 hodin v atriu kavárny Sládkovna (u hlavního vstupu do zámeckého parku).

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.