Zprávy

Zveme na výstavu studentských projektů Erasmus Exchange 2020/2021

V atriu u Jelena se od 18. do 31. října 2021 představí práce vyjíždějících studentů Fakulty architektury ČVUT, tedy semestrální projekty ze zahraničních ateliérů, které studenti absolvovali v rámci mobilit 2020/2021.

Vernisáž výstavy se uskuteční 18. října 2021 od 18 hodin a bude doprovázena výstavou plakátů studentů předmětu grafický design Terezy Melenové, propagujících bilaterální výjezdy mimo Evropu. V 18.30 hodin následuje v místnosti 152–153 informační schůzka o výjezdech v rámci programu Erasmus Exchange 2022/2023. Obě výstavy budou k vidění do 31. 10. 2021.

V roce 2020/2021 mohli naši studenti absolvovat Erasmus v 21 zemích v počtu 58 smluv, bilaterální dohodu pak obvykle studenti architektury absolvují ve 12 mimoevropských zemích v rámci 15 osvědčených rektorátních dohod. Dopad pandemie covidu-19 na čísla vyjíždějících i přijíždějících studentů byl ale znatelný. 

rámci programu Erasmus+ vyjelo v roce 2020/2021 pouhých 28 studentů, v rámci bilaterálních dohod jen 3 studenti. Počet přijíždějících zahraničních studentů byl shodou okolností stejný – přijelo celkem 32 studentů, a to pouze z Evropy. Vyjelo tedy o 50 procent méně studentů než předchozí akademické roky a ještě znatelnější byl pokles počtu studentů přijíždějících – přijela pouhá třetina obvyklého počtu studentů.

V akademickém roce 2021/2022 by se situace měla obracet k vyšším počtům studentů, předpokládá se výjezd 70 a příjezd 75 studentů. Přihlášku na rok 2022/2023 je třeba podat v průběhu listopadu a prosince 2021 prostřednictvím aplikace Mobility.

 

Koordinátorka mobilit

Bc. Jarmila Vokounová, jarmila.vokounova@fa.cvut.cz, tel. 606 767 208

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.