Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Začalo EXPO 2020. Český národní pavilon navrhli naši absolventi Jan Tůma a Jindřich Ráftl

Světová výstava EXPO 2020 je největší technologickou a uměleckou událostí letošního roku. Český národní pavilon vyrostl podle architektonického návrhu doktorandů Fakulty architektury ČVUT Jana Tůmy z ateliéru prof. akad. arch. Vladimíra Soukenky a Jindřicha Ráftla z ateliéru doc. ing. arch. Miloše Floriána Ph.D.

Český pavilon odkazuje k tradici historie naší země, k velikánům kultury a techniky a prezentuje na ní technologie budoucnosti. Česko s podtitulem Czech Spring chce ukázat lepší, udržitelnou budoucnost. Zavlažit vyprahlé, překvapit neočekávaným, ukázat možnosti nemožného, a to vše v jedinečném designu. Český pavilon se nachází v zóně "Sustainability" a stejně jako na EXPO 2015 v Miláně je první u jednoho z hlavních vstupů na výstaviště. Miliony návštěvníků tak poznají několik výjimečných českých patentů, stovky firem a desítky našich univerzit. A mezi nimi má svou „stopu“ také České vysoké učení technické v Praze.

Příprava soutěžního návrhu na český pavilon v Dubaji proběhla přímo na Fakulty architektury ČVUT. V ateliéru byl postaven rozměrný model, u kterého se diskutovalo o technologickém a konstrukčním řešení. Vzniklo tak zcela osobité architektonické dílo, které svým výrazem překračuje základní funkční řešení a přináší další rovinu výpovědi rozvíjející inspiraci poskytovanou právě vědeckým výzkumem.

Výběrovou komisi vítězný návrh oslovil pojetím organické struktury obrůstající kvadratické linie výstavního prostoru. V komisi byli zastoupeni architekti či teoretikové architektury Eva Jiřičná, Miroslav Řepa, Zdeněk Lukeš, Michael Klang a David Vávra a zástupci akademické, umělecké a podnikatelské obce Tomáš Matuška, Jan Kukla a Radek Špicar.

Navrhovali už Laboratoř ticha na EXPO 2015 v Miláně

Klíč k úspěchu realizovaného projektu českého pavilonu na EXPO 2021 v Dubaji  lze spatřovat již v účasti doktorandů FA na předcházejícím EXPO 2015 v Miláně, kde získali neocenitelné zkušenosti a praxi díky vítězství ve studentské soutěži a mohli tak představit svou expozici "Laboratoř ticha". 

Pro další světovou výstavu EXPO v Dubaji 2020 tak získala kancelář generálního komisaře přesvědčivé argumenty pro přípravu českého pavilonu ve spolupráci s vědou a výzkumem na ČVUT. Za ústřední motiv byla vybrána patentovaná technologie na výrobu vody ze vzduchu s použitím solární energie a kultivující poušť pomocí podpovrchových kultur S.A.W.E.R (Solar Air Water Earth Resource), kterou vyvinuli vědci  z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT (UCEEB) a Akademie věd ČR, která zároveň tvořila zadání pro soutěž na architektonické ztvárnění českého pavilonu. Architektonické řešení objektu pavilonu obepíná organická plastika prutové konstrukce vyjadřující kapilární systém, kterým proudí životodárná voda a stává se páteřním prvkem celé expozice.

Oba autoři architektonické podoby českého pavilonu se již v minulosti zúčastnili pražského festivalu světla ,,Signál“, kde prezentovali principy svých doktorských prací právě z oblasti označované jako vizualizace dat. Jedná se o cestu hledání umělecké inspirace, kterou přináší současný bouřlivý vědecký výzkum ve všech oborech.

Podívejte se na webové stráky prezentace ČVUT na EXPO 2021

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.