Zprávy

Kandidáty na děkana jsou Dalibor Hlaváček a David Kraus

Dne 27. října členové volební komise obdrželi na podatelně dvě neporušené a v termínu doručené obálky. Po jejich komisionelním otevření bylo shledáno, že obsahují všechny požadované náležitosti (souhlas s kandidaturou, profesní životopis, volební program). Kandidáty jsou (v abecedním pořadí) doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, PhD. a Ing. arch. David Kraus.

aktualizováno 10. 11. 2021 v 14.14 h (přidán odkaz na živé vysílání voleb)

Představení kandidátů na volbu děkana proběhne 4. listopadu v 18.00 v posluchárně 155 a bude streamováno přes YouTube prostřednictvím odkazu. Každý kandidát bude mít nejprve vlastní 15minutovou prezentaci, po představení obou kandidátů bude následovat otevřená diskuse.

V průběhu debaty bude možné pokládat otázky kandidátům prostřednictvím tohoto formuláře. Diváci přítomní v sále budou moci klást otázky i přímo.

Volba kandidáta na děkana proběhne na zasedání Akademického senátu FA ČVUT 10. listopadu 2021 od 16 hodin v místnosti 112–113. Toto zasedání je veřejné a bude se konat kombinovanou formou – prezenčně a také online v aplikaci MS Teams.

doc. Ing. Michael Rykl, PhD., předseda komise
Ing. arch. Josef Holeček
Ing. Radmila Fingerová (nepřítomna z důvodu nemoci)
prof. Ing. arch. Petr Vorlík, PhD. (předseda AS FA ČVUT, v zastoupení za Ing. Radmilu Fingerovou)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.