Zprávy

Kolébka a bydlení v zeleni, řemeslo a poetika podél trati. Výsledky Olověného Dušana 2022

Lidské měřítko, svěží přístup ke společenským tématům a kvalitní řemeslo, na to vsadili vítězové letošního Olověného Dušana. Vyhlášení výsledků kultovní soutěže studentských projektů se konalo 3. března na Fakultě architektury ČVUT. Výstava nominovaných i vítězných prací zde bude k vidění do 17. března.

Organizátoři Olověného Dušana vyjádřili během slavnostního večera solidaritu s Ukrajinou a nabídli svoji pomoc všem na škole bez rozdílu. Zároveň zmínili nutnost vzájemné empatie ve škole, netoleranci neférového zacházení a důležitost péče o duševního zdraví.

Hlavní ocenění obdržely projekt Bydlení nový Střížkov od Anny Mahdalové a dětská kolébka z proutí Rhea od Terezy Horičkové. Ocenění za nejlepší ateliér si odnesl ateliér Jaroš–Bednář a ateliér Valouch–Stibral. 

Vítěze vybraly poroty ve dvou kategoriích architektura a design. V kategorii architektura zasedli Peter Bednár, Michal Marcinov, Markéta Smrčková, Radek Toman a Markéta Zdebská. „Zatímco se většina školy spokojila s navrhováním oněch pomyslných standardních střech na hlavou, Anna Mahdalová navrhla opravdu osobitou, jedinečnou čtvrť s lidským měřítkem a přívětivým charakterem,“ ocenil Radek Toman vítěznou práci Anny Mahdalové, která v ateliéru Kuzemenský–Kunarová vytvořila projekt Bydlení nový Střížkov.

Podle poroty by zadání měla více odrážet současná a společenská témata. „Nominované ateliéry a návrhy nabízejí kvalitu, na kterou je radost se dívat, s dobře zadanými tématy a vysokou úrovní zpracování napříč všemi projekty. Okamžitě je vidět vysoké osobní nasazení vyučujících i studentů. Tyto kvality jsou ale bohužel z hlediska celé fakulty spíš výjimkou,“ napsal ve svém hodnocení ateliérů porotce Peter Bodnár.

První místo v kategorii Ateliér obdržela dvojice Valouch–Stibral. „Krásné zadání Na dráze (místa v Praze podél trati) nabízí možnost hledat, přemýšlet, diskutovat nad společným a i společenským tématem a zároveň nalézat, nalézat konkrétní místa, jejich poetiku, jejich problémy a reagovat, napravovat, tvořit, nalézat řešení,“ shrnuje výběr porotkyně Markéta Zdebská.

V porotě kategorie Design byli Eduard Herrmann, Monika Martykánová a Petra Vlachynská. „Oceňuji s citem řešené detaily, například uchycení koše koženými popruhy, díky nimž je část koše odnímatelná a dá se zavěsit do prostoru jako houpačka, či jednoduchou „brzdu“ proti houpání v podobě dvou kulatin, které se vsunou do houpacího mechanismu,“ řekla Monika Martykánová o vítězném projektu proutěné dětské kolébky Rhea od Terezy Horičkové. Práce byla zpracována v ateliéru Jaroš–Bednář.

„S porotou jsme vybrali jako vítězný ateliér Jaroš–Bednář. V tomto ateliéru se podle nás objevilo nejvíce povedených prací, jednak z hlediska provedení, ale i celkové prezentace. Mohlo tomu napomoci vybrané téma řemesel. Mnozí to využili k realizaci svých objektů v mimoškolních řemeslných dílnách, kde se tak mohli s technikami seznámit z první ruky,“ řekl o vítězném ateliéru Eduard Herrmann.

Soutěže Olověný Dušan, která byla založena v roce 1993 členy Spolku posluchačů architektury, se automaticky účastní každý student fakulty, který odevzdá semestrální ateliérový projekt (výjimku tvoří první ročníky a závěrečné ročníky). Odborné nezávislé poroty (zvlášť pro design a pro architekturu) obchází výstavu a vybírají nejkvalitnější projekty. Cílem soutěže je externí pohled na výuku, který má přinést reflexi pedagogům i studentům.

V letošním ročníku Olověného Dušana se Spolek posluchačů architektury rozhodl zaměřit na prostředí Fakulty architektury. Na platformě olovenydusan.cz nabízí studentům a studentkám a zaměstnancům a zaměstnankyním Fakulty architektury možnost vyjádřit se k budoucnosti školy. Odpovědi využije jako podklad k diskuzi s fakultou.

Ocenění:

Architektura jednotlivci – Anna Mahdalová, ateliér Kuzemenský–Kunarová – Bydlení nový Střížkov
Architektura ateliér – ateliér Valouch–Stibral – Na dráze
Design jednotlivci – Tereza Horičková, ateliér Jaroš–Bednář – Dětská kolébka Rhea
Design ateliér – ateliér Jaroš–Bednář – Spolupráce FA ČVUT a špičkových řemeslníků zaštítěná pod projektem Bohemian Perfection

Podívejte se také na fotogalerii, videozáznam z akce nebo na všechny nominované projekty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.