Zprávy

Hledáme podobu trofeje Ceny děkana. Navrhnou ji naši studenti a studentky

Děkan FA vyhlásil soutěž o návrh sochařského díla – 3D objektu pro vítěze fakultní soutěže Cena děkana. Do soutěže se mohou přihlásit studenti i absolventi všech stupňů studia a studijních programů FA, a to jak jednotlivci, tak tým. Uzávěrka přihlášek je 9. září ve 12 hodin.

Soutěžní podmínky

Vyhlašovatel

Děkan Fakulty architektury ČVUT v Praze

Organizace

Kancelář děkana Fakulty architektury ČVUT v Praze

Sekretářka soutěže

Andrea Vondráková, andrea.vondrakova@fa.cvut.cz

Okruh účastníků

Studenti a absolventi FA ČVUT (bakalářského, magisterského a doktorského studia všech programů na FA) – jednotlivci nebo tým, absolventi do 3 let po ukončení studia.

Předmět soutěže

Předmětem soutěže je návrh sochařského díla – 3D objektu, který bude předáván při každoročním slavnostním vyhlášení vítězům vyhlášených kategorií dle Statutu Ceny děkana. Návrh sochařského díla může, ale nemusí vycházet z grafické identity soutěže. Výrobní cena vítězného sochařského díla by neměla přesáhnout částku 5000 Kč za kus.

Porota

O vítězi soutěže rozhoduje odborná porota složená ze zástupců FA ČVUT a externích odborníků, jmenovaná děkanem:

Průběh soutěže

Soutěž je vyhlášená jako dvoukolová.

 • v prvním kole vybere porota tři nejlepší návrhy postupující do druhého kola
 • ve druhém kole porota posuzuje rozpracované postupující návrhy (včetně 3D prototypů, výrobních výkresů, rozpočtu a možností realizace)

Porota může rozhodnout o udělení cen již v prvním kole.

Harmonogram

 • 1. srpna 2022 – vyhlášení soutěže
 • 9. září 2022, 12:00 hod. – lhůta pro podání návrhů 1. kola
 • do 19. září 2022 – vyhlášení návrhů postupujících do 2. kola
 • 30. září, 12:00 hod. – lhůta pro podání návrhů 2. kola
 • říjen – realizace vítězného návrhu
 • listopad 2022 – předání sochařského díla vítězům Ceny děkana 2022

Odměny

 • první cena se stanovuje na 30.000 Kč
 • druhá cena se stanovuje na 20.000 Kč
 • třetí cena se stanovuje na 10.000 Kč

Porota může ve výjimečných případech rozhodnout o přerozdělení nebo neudělení některých z cen.

Informace k odevzdávaným návrhům

Požadavky na odevzdání návrhů do 1. kola

 • Elektronicky odevzdat PDF prezentaci (v rozsahu maximálně 5 stran A3, maximální velikost souboru 300 MB) obsahující vizualizaci, výkresovou dokumentaci, popis materiálu, technologii, jméno autora nebo autorky, studijní program, ročník studia na tento link.

Požadavky na odevzdání návrhů do 2. kola

 • fyzicky odevzdat 3D prototyp
 • elektronicky odevzdat výrobní výkres, rozpočet včetně popisu realizace.

Fyzické návrhy do 2. kola se odevzdávají na Děkanátu Fakulty architektury ČVUT, Thákurova 9, Praha 6, 2. NP, k rukám sekretářky soutěže.

Zveřejnění soutěžních návrhů

 • na webových stránkách Fakulty architektury ČVUT v Praze (sekce SOUTĚŽE)
 • v elektronickém sborníku Ceny děkana 2022
 • v rámci výstavy Ceny děkana 2022

Autorská práva

Odevzdáním soutěžních návrhů vyslovují účastníci souhlas s bezplatnou reprodukcí a vystavením svých soutěžních návrhů v rámci propagace soutěže a jejích výsledků.

Odevzdáním soutěžních návrhů udělují účastníci zadavateli bezplatný souhlas užít jejich autorská díla pro účely každoročního udělování Ceny děkana.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.