Zprávy

Otevíráme přihlašování do ateliéru Winyho Maase

Studenti a studentky mohou zasílat portfolia a motivační dopisy do ateliéru hostujícího profesora, který povede nizozemský architekt Winy Maas, zakladatel studia MVRDV a profesor na TU Delft. Vzhledem k omezené kapacitě proběhne přihlašování dříve než do stálých fakultních ateliérů.

Nový ateliér hostujícího profesora si mohou zapsat studenti bakalářského i magisterského stupně jako předměty ATOS, ATSS, ATVZ, ATU a ATV. Kromě běžně udělovaných kreditů bude ateliér oceněný 2 kredity navíc za přípravu a realizaci finální výstavy. Kapacita ateliéru je 36 studujících.

Zájemci a zájemkyně o studium v ateliéru Maas vyplní online kontaktní formulář a nahrají svoje portfolio a motivační dopis (max. 900 znaků) na cloudové úložiště. Portfolio i dopis budou v anglickém jazyce. Termín pro přihlášení a odevzdání požadovaných dokumentů je úterý 6. 9. do 24.00 hodin. Informaci o přijetí dostanou uchazeči e-mailem do pátku 9. 9.

Winy Maas bude na FA působit společně se svým týmem tří pedagogů z TU Delft, Javiera Arpy Fernandeze, Adriena Ravona, Lexe te Loo a asistenta Šimona Knettiga. Výuka bude probíhat podle metodiky The Why Factory založené na výzkumu prostřednictvím designu (research by design).

Winy Maas zvolil jako téma zimního semestru koncept NEXT PLANET. Zaměří se na globální témata – klimatické změny, populační růst, odlesňování nebo znečištění životního prostředí. Studující vyzve, aby se na naši planetu a její budoucnost podívali novou optikou.

„Vystavěné i přírodní prostředí se v mnoha ohledech zásadně změnilo, ale stále se je snažíme definovat stejným způsobem jako dříve. A téměř nás ta roztříštěná a rozporuplná realita paralyzuje. Na jedné straně jsou města a obce vysoce individualistická a stále více založená na jednotlivci, na druhé straně se globální propojení a povědomí projevuje téměř ve všech každodenních činnostech. Je třeba hledat způsoby, jak tyto dva extrémy – individuální a kolektivní – koncepčně i prakticky spojit,“ vysvětluje v zadání Winy Maas.

Otázky, které si bude ateliér klást:

  • Můžeme vytvořit planetu, která se bude ochlazovat, místo aby se oteplovala?
  • Můžeme vytvořit skutečně zelený svět tak, že zalesníme pouště a pokryjeme naše města vegetací?
  • Jak přispívají automatizace, nanomateriály, robotika nebo biotechnologie k vytvoření zdravějšího světa?
  • Pokud forma rozmanitého a intenzivního města nejlépe odpovídá kolektivní potřebě úspory zdrojů a omezení globálního oteplování, jak může zároveň naplnit naše individuální touhy?
  • Jaké městské formy by mohly z těchto scénářů vyplynout?
  • Jaké ekosystémy, dopravní sítě nebo infrastruktura by vznikly?

Témata jsou formulovaná obecně a dostatečně široce, aby umožňovala koncepční myšlení a práci v různých měřítkách a formátech. Výsledkem semestrální práce bude soubor návrhů od malých zásahů po vize v měřítku XXL. Na závěrečné lednové výstavě, v jednom z atrií fakulty architektury, ateliér výsledek představí ve formě 3D instalace NEXT PLANET, modelu planety budoucnosti s rostlinami, schody, potrubím, párou, vodou nebo malými domky. Výstava a instalace mají být výzvou a inspirací pro akademickou obec i širokou veřejnost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.