Zprávy

Workshop Athens řešil, jak ve městě nakládat s veřejným prostorem v soukromém vlastnictví

V listopadu přivedl workshop Athens na Fakultu architektury ČVUT 22 studentů ze sedmi evropských škol architektury. Studenti a studentky se pod vedením pedagogů Ústavu urbanismu zabývali problematikou veřejně přístupných prostor města, které jsou v majetku a správě soukromých subjektů.

Mezinárodní projekt Athens od roku 1997 propojuje formou intenzivních kurzů 16 technických univerzit v Evropě. ČVUT je součástí programu od roku 2003. Fakulty ČVUT připravily pro zahraniční zájemce celkem 9 kurzů, zúčastnilo se jich 192 studentů a studentek. Zahraniční fakulty naopak uvítaly 92 studujících z ČVUT. Program je podpořený programem ERASMUS+ 2021-2027 BIP – Blended intensive program.

Naše fakulta se Athens zúčastnila již potřetí, letos do programu nabídla workshop Prague POPS – Privately Owned Public Spaces built after 1990. Přípravu a průběh zajistila Jana Zdráhalová společně s Janem Bittnerem z Ústavu prostorového plánování a Vítem Rýparem z Ústavu urbanismu.

Veřejný prostor v soukromém vlastnictví (tzv. POPS – privately owned public spaces) je pro velká města tématem, které si žádá stále větší pozornost. V Praze je informace o POPS součástí Územně analytických podkladů, které zpracovává Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Na téma POPS v Londýně přednášel například Mathew Carmona na November Talks 2021.

Workshop Prague POPS měl dvě části, terénní průzkum v Praze a online kurz, ve kterém studující zužitkovali získané poznatky a zkušenosti. Úvodní přednáška o vývoji Prahy zasadila problematiku veřejného prostoru do historického kontextu. Následovalo seznámení s konceptem POPS a ukázky způsobů, jak veřejný prostor zdokumentovat. Těžištěm práce byla návštěva vybraných lokalit, sběr informací a interpretace shromážděných poznatků pomocí grafického zobrazení ruční kresbou. Kurz zakončila prezentace. V online části workshopu studenti a studentky zpracovávali téma POPS ve svých městech.

Workhsop Prague POPS – Privately Owned Public Spaces built after 1990 se konal 12. – 18. 11. 2022. Studující byli z: IST, Instituto Superior Técnico (Portugalsko), UPM University of Madrid (Španělsko), TUW Technische Universität Wien (Rakousko), WUT Warsaw University of Technology (Polsko), ENPC École des ponts ParisTech (Francie), MPT Mines ParisTech (Francie), UPB University Politehnica of Bucharest (Rumunsko).

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík