Zprávy

Vychází Alfa 4/2022

Co čtenáře školního zpravodaje čeká? Především představení laureátů Ceny děkana FA ČVUT 2022: pět vítězných projektů prezentuje jejich plánová dokumentace s texty autorských zpráv a hodnocení členů jury.

V obšírném rozhovoru se členem fakultního Akademického senátu Tomášem Vojtíškem se Alfa vrací k nedávné debatě v Archicafé na otevřené téma přihlašování studentů do ateliérů. Interview doplňuje výjimečné ohlédnutí exděkana Ladislava Lábuse za souvislostmi přijímání studentů do ateliérů před listopadem 89.

Na konci nalezne čtenář novou rubriku Knihomil s podtitulem: Která otázka mi zůstala v hlavě po přečtení knihy, článku či věty? Nad Knihou Každodenní život a historické myšlení Alaina Corbina se zamýšlí doc. Milena Hauserová, nad knihami Kosmos Carla Sagana a Řád času Carola Rovelliho se zamýšlí Marek Kratochvíl, finalista Soutěže o nejlepší diplomku. Doc. Milena Hauserová se ve své eseji ptá na ticho i mlčení ale i vnitřní spirálu ticha a arch. Kratochvíl se ptá na náhody v plánování urbanismu.

Zpravodaj přináší také nekrolog za nedávno zesnulým Petrem Rezkem, učitelem filozofie, který se zabýval i architekturou. Alfu 4/2022 v pdf si můžete stáhnout zde.

Jiří Horský, šéfredaktor Alfy

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.