Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Zprávy

Od starého k novému. Nová kniha VCPD představuje studentské projekty konverzí industriálních staveb

Publikace Hledání aktuálního tématu editorů Jana Červinky, Benjamina Fragnera, Viktoriie Sýkorové a Jana Zikmunda shromažďuje 1 355 ročníkových a diplomních projektů. Vznikaly na Fakultě architektury a Fakultě stavební ČVUT od roku 2002.
© Dagmar Hujerová

Výzkumné centrum průmyslového dědictví (VCPD) se mapování industriální architektury věnuje od svého založení v roce 2002. Zapojením studujících a doktorandů vznikly i základy prvního uceleného Registru průmyslového dědictví v ČR.

Nová kniha si kromě archivní evidence klade za cíl formulovat obecné principy využití opuštěných objektů. Zahrnuje především bakalářské a diplomní projekty konverzí průmyslových staveb. Samostatným oddílem jsou současné reflexe vyučujících, kteří prezentované práce zadávali a konzultovali.

Průmyslové stavby mají prostorový, konstrukční i architektonický potenciál. Nalezení jejich nových funkcí je klíčovým příspěvkem aktivní ochrany rozvoje průmyslového dědictví. Práce s ním v novém historickém kontextu klade nároky na komplexní přemýšlení nejen v rovině architektury a urbanismu. „Studentské návrhy tak ve více případech nejsou jen školním cvičením, ale ověřují scénáře obnovy a pomáhají inspirovat investory. Vizualizace výsledného revitalizovaného stavu přesvědčuje o možnosti zapojit historické areály do současného života," píše v knize pedagog Ústavu památkové péče Tomáš Efler.

Vydání publikace bylo podpořeno grantem SGS21/122/OHK/2T/15 Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT.

Jan Červinka – Benjamin Fragner – Viktoriia Sýkorová – Jan Zikmund (eds.), Hledání aktuálního tématu. Nové využití průmyslového dědictví ve studentských projektech na ČVUT, Praha 2022.

112 stran; česky, úvod anglicky; 111 černobílých a barevných vyobrazení; ISBN 978-80-01-07005-5 / editoři Jan Červinka, Benjamin Fragner, Viktoriia Sýkorová, Jan Zikmund / texty Jan Aulík, Miroslav Cikán, Jan Červinka, Jaroslav Daďa, Tomáš Efler, Benjamin Fragner, Václav Girsa, Karel Hájek, Petr Hájek, Michal Hlaváček, Jan Jehlík, David Kraus, Tomáš Novotný, Ivan Plicka, Lenka Popelová, Jan Pustějovský, Boris Redčenkov, Vladimír Soukenka, Tomáš Šenberger, Jan Šépka, Michal Šourek, Štěpán Valouch a Jan Stibral, Zdeněk Zavřel / rejstříky a statistiky projektů Viktoriia Sýkorová / překlad Robin Cassling / odborný recenzent Matúš Dulla / grafická úprava a sazba Jan Zikmund / grafická úprava statistik Lucia Mlynčeková / ilustrace na obálce Sebastian Sticzay / úprava reprodukcí Jiří Klíma (Formall) / produkce Gabriel Fragner (Formall) / písmo Sequel Sans / papír Arena Natural Smooth 120 g/m2 a 300 g/m2 / výroba Formall / tisk Tiskárna Helbich / vydalo Výzkumné centrum průmyslového dědictví Fakulty architektury ČVUT v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.