Zprávy

Poslední dům Adolfa Loose

Ve středu 24. 5. započala před Národním technickým muzeem stavba Posledního domu Adolfa Loose. Dosud nerealizovanému návrhu vdechli život studentky a studenti z Ústavu památkové péče pod vedením prof. Václava Girsy ve spolupráci s Ústavem stavitelství I. Objekt se po dokončení stane součástí stálé muzejní expozice.

V roce 2020 uplynulo 150 let od narození tohoto světově uznávaného architekta. Při této příležitosti inicioval generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr projekt Posledního domu Adolfa Loose. Se záměrem realizovat maketu v měřítku 1:1 se obrátil na Ústav památkové péče FA ČVUT.

Adolf Loos zanechal návrh vily pro Evu Müllerovou ve fázi rozpracované architektonické studie. Vypracování projektu tedy předcházelo rozsáhlé bádání s cílem uspořádat množství variant Loosových plánů. Rozhodnutí, podle které varianty studii dopracovat, se opírá o zkoumání Loosových děl, odborných článků i dostupné literatury s obrazovou fotodokumentací. „Primárním zdrojem byl knižní rozhovor, v němž na sklonku svého života mluví o sobě a své práci. Některé části byly vtipné. Mluvil také o plánech s tímto posledním domem. Původní myšlenkou byla levná dřevostavba pro dělnickou kolonii, ale investorovi Františku Müllerovi došly kvůli finanční krizi peníze," říká jedna z autorek Dominika Šebestová.

Tým vybral stavební postupy, materiály a konstrukční principy, které co nejvěrněji zachovají Loosův návrh, ale zároveň umožní efektivní výstavbu. Vnější tvář domu včetně okenních a dveřních výplní a fasádních prvků si zachová věrnou podobu hotového domu se všemi detaily. Některé detaily, především v interiéru, nebudou záměrně řešeny. Pojetí vnitřních prostorů bude zjednodušeno se základním dělením prostoru bez úprav stěn, nábytku, koberců a dalšího vybavení. Vedení projektu má nyní na starosti Aleš Mikule z Ústavu Stavitelství I.

Pro konkrétní představu možného interiérového řešení, bylo toto téma vypsáno jako samostatná semestrální úloha v zimním semestru 2020/2021. Vznikla ucelená sestava návrhů sedmi místností, které se inspirují Loosovo interiéry plzeňských bytů, Müllerovy vily, Steiner Haus, Khuner Haus nebo Rufer Haus. Protože tento návrh nebude fyzicky realizován, vznikla interaktivní prohlídka interiérů na webu www.poslednidum.cz.

Projektový tým
Studující: Dominika Šebestová, Tomáš Beneš, Martin Hanuš, Eliška Šmardová
Pedagogové: Václav Girsa, Martin Čtverák, Aleš Mikule, Marek Pavlas

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.