Zprávy

Výzva k mezinárodní konferenci Architektura a centrální plánování v letech 1945–1958

Ústav teorie a dějin architektury FA ČVUT vyhlašuje výzvu k předkládání abstraktů k mezinárodní konferenci Architektura a centrální plánování v Československu a socialistické střední Evropě, 1945–1958.

Konference se zaměří na genezi, fungování a kontexty díla československého Stavoprojektu, ale i na téma centrálního plánování v dalších zemích střední a východní Evropy a vzdálenějšího zahraničí. Cílem konference je vytvořit platformu pro diskusi o metodologických přístupech ke zkoumání dějin architektury a architektonické profese v období od konce druhé světové války do sklonku padesátých let, kdy se v evropských socialistických státech ve velkém prosadila prefabrikovaná výstavba.

Československý Stavoprojekt vznikl v roce 1948 jako státní projekční organizace. V mnoha ohledech představoval naplnění vizí levicové avantgardy, ale také odpověď na aktuální společenské a ekonomické změny a na potřebu rozsáhlé obnovy válkou zasaženého hospodářství a osídlení. Aktivity Stavoprojektu zahrnovaly široké spektrum architektonických a urbanistických úkolů, počínaje infrastrukturou a průmyslovými objekty, přes bydlení, veřejné budovy či památkovou péči, a konče typizací, urbanismem i územním plánováním. Dopady centralizace na tuzemskou architekturu byly dalekosáhlé a na dekády proměnily zdejší krajinu a osídlení.

Více informací o projektu, o chystané konferenci včetně programu a přihlašovacího formuláře najdete na webu www.stavoprojekt48.cz.

Přihlášky s abstrakty ve vyplněném přihlašovacím formuláři lze zasílat do 12. 1. 2024 na e-mailovou adresu stavoprojekt@fa.cvut.cz.

Konference se koná v rámci grantu Stavoprojekt 1948–1953. Kolektivizace projekční činnosti a její otisk v paměti české krajiny a měst (Program NAKI III Ministerstva kultury ČR, DH23P03OVV004). Událost je zaštítěna organizací Docomomo Czech Republic.

Vztahy s veřejností Ústavu teorie a dějin architektury má na starosti Miroslav Pavel.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.