Zprávy

Pilotní kurz ČVUT zaměřený na development udělil první certifikáty

Kurz celoživotního vzdělávání Development nemovitostí – lokalita propojuje různé oblasti nemovitostního trhu. Účastníci se učí využívat získané dovednosti ve prospěch města i soukromých společností. Aplikovat je mohou při přípravě vlastních investičních akcí i při jednání s partnery. Výuku zajišťovala Fakulta architektury ČVUT ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších studií.

V letním semestru se kurz zabýval rozvojem 200 hektarového pozemku v pražských Letňanech. K nalezení vhodných řešení přispěly přednášky a konzultace, které pokrývaly různé aspekty developmentu – od strategie a územního plánování přes metody participace, PR a branding, infrastrukturu, rozpočtování a daňovou optimalizaci po udržitelnost a management rizik.

Mezi účastníky a účastnicemi byli zástupci Ministerstva pro místní rozvoj a Státního fondu na podporu investic, odborníci na plánování městského rozvoje, development a realitní trh, majitelé pozemků i studující doktorského studia. Práce v multioborových týmech přinesla různé pohledy na řešené území.

 „Svým zaměřením a koncepcí přispěl kurz k lepšímu vzájemnému pochopení motivací a cílů veřejného a soukromého sektoru a podpořil schopnost tyto světy propojovat ve prospěch kvality prostředí, jeho hodnoty společenské ale i finanční," říká Michal Kohout z Ústavu nauky o budovách FA ČVUT.

Výuku vedli odborníci a odbornice z oblasti developmentu a realitního trhu, jako například Petr Urbánek, ředitel Pražské developerské společnosti, Jiří Čtyroký z IPR Praha, Ondřej Vala z OM Consulting a Tereza Gebauer z Deloitte. Kurz měl záštitu náměstka primátora hlavního města Prahy Petra Hlaváčka, spolupracovala na něm Pražská developerská společnost a Asociace developerů byla odborným partnerem.

Cílem kurzu Development nemovitostí – lokalita je naučit posluchače, jak optimalizovat rozvoj větších území s ohledem na zájmy aktérů, rozdílné plánované funkce, finanční zájmy a efektivní spolupráci mezi soukromým a veřejným sektorem. Zorientují se v problematice rozvoje nemovitostí a území, porozumí kontextu místa a projektu z územního, sociálně-kulturního, ekonomického i environmentálního hlediska. Díky mezioborovému zaměření se absolventi uplatní v široké škále pracovních pozic.

V akademickém roce 2024/2025 se otevírají dva kurzy. Development nemovitostí – budova, se zaměří na plánování a realizaci rozvoje a údržby jednoho středně velkého objektu například obytné budovy. Výuka v pěti dvoudenních blocích (pátek–sobota) se bude konat od října 2024 do ledna 2025. Od února do května 2025 bude ve stejném režimu probíhat druhý ročník kurzu Development nemovitostí – lokalita.

Podrobné informace naleznete na stránkách kurzů celoživotního vzdělávání Development nemovitostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.