Lidé

Ing. Tomáš Sklenář, DiS.

odborný asistent v ateliéru Trevisan

studium obor Zahradní a krajinářské architektury na VOŠ Mělník a posléze v Lednici na Moravě :: 2004 stáž ve Filoli Garden v Kalifornii :: 2005 -2012 MS architekti s.r.o. :: 2015-2020 Flera s.r.o. :: 2020 vlastní ateliér krajinářské architektury :: 2020 asistent ateliérů na ústavu Krajinářské architektury ČVUT :: 2020 Člen rady České asociace pro krajinářskou architekturu

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Zuzana Štemberová