Lidé

Ing. Tomáš Sklenář, DiS.

odborný asistent v ateliéru Trevisan

Po ukončení magisterského studia na ZF MZLU v roce 2003 a stáži v kalifornské Filoli Garden nastoupil do ateliéru MS architekti arch. Michala Šourka. Jako krajinářský architekt v ateliéru se podílel na většině projektů, které ateliérem prošly. Mimo krajinářské architektury se soustředil i na projekty dopravních staveb, spolupracoval na architektonických soutěžích v ČR i v zahraničí.

Od roku 2012 krajinářský architekt na volné noze.

V roce 2015 zahájil spolupráci s atelierem Flera Ferdinanda Lefflera. Jako seniorní architekt zodpovídá za kompletní vedení projektů, které jsou typově v celé šíři oboru – veřejné parky, developerské projekty, architektonické soutěže, rodinné zahrady, revitalizace historických objektů a další.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.