Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Ing. arch. Martin Kolovský

Martin Kolovský vystudoval obor Architektura a urbanismus a modul památkové péče na Fakultě architektury ČVUT. Profesně se věnuje památkové péči a správě památkových objektů. Podílí se na průzkumech a záchranách památek převážně v západních Čechách. Pod vedením doc. Ing. Michaela Rykla, Ph.D. studuje doktorské studium s tématem zájezdních hostinců v západních Čechách.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.