Lidé

Ing. arch. Matyáš Gál

téma: Občanské stavby a sídlo. Stavby pro sociální služby na venkově

školitelka: prof. Ing. arch. Irena Šestáková

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout