Lidé

Ing. arch. Michal Hybský

téma: Vplyv hodnotiacich kritérií komunikačných platforiem na architektúru 

školitelka: doc. Ing. arch. Pavla Melková, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout