Lidé

Mgr. Jan Červinka

Doktorand

Dizertační práce

Téma: Průmyslové dědictví v 21. století. Kritéria a evidence pro nové využití

Školitel: PhDr. Benjamin Fragner

Školitel specialista: Mgr. Jan Zikmund, Ph.D.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.