Lidé

Mgr. Jan Červinka

Doktorand

Věnuje se průmyslové architektuře a podílí se na projektech Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT. Studuje doktorský program v oboru Dějiny architektury a památková péče na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Absolvoval magisterské studium v oboru Teorie a dějiny výtvarných umění na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a studijní stáž na Friedrich-Schiller-Universität v Jeně. Působil jako odborný pracovník v Oblastní galerii v Liberci, Institutu pro památky a kulturu, Regionálním muzeu v Kolíně a Městské knihovně Nymburk. V rámci programu aplikovaného výzkumu Ministerstva kultury NAKI spolupracoval na výzkumných projektech Industriální topografie České republiky – nové využití průmyslového dědictví jako součásti národní a kulturní identity, Industriální architektura. Památka průmyslového dědictví jako technicko-architektonické dílo a jako identita místa a České umění 50.–80. let 20. století ve veřejném prostoru: evidence, průzkumy a restaurování.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.