Lidé

prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA

Autoři
Popelová, L. ed. - Šlapeta, V. ed. - Vorlík, P. ed. - Černá, I. ed. - Domanický, P. ed. - Erbanová, E. ed. - Galeta, J. ed. - Halík, P. ed. - Havlice, K. ed. - Janáč, P. ed. - Koukalová, Š. ed. - Kracík, M. ed. - Krajči, P. ed. - Kratochvíl, P. ed. - Líbal, P. ed. - Lukuvka, L. ed. - Lukeš, Z. ed. - Luštická, H. ed. - Moos, J. ed. - Neubert, J. ed. - et al.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha při příležitosti stého výročí založení republiky mapuje českou architekturu, zejména veřejné budovy a fenomény spjaté s étosem modernismu a péče o blaho občanů.
Autoři
Šlapeta, V. ed. - Vorlík, P. ed., - Popelová, L. ed.
Publikováno v
Praha: Foibos. 2018, ISBN 978-80-88258-09-4.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha mapuje vývoj architektury v českých zemích, zejména ve vazbě na proměny společenské atmosféry a roli republiky.
Autoři
Šlapeta, V. ed.
Rok
2018
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha mapuje vývoj architektury v letech 1918-2018 ve středočeském kraji.
Autoři
Urlich, P. - Šlapeta, V., - Křížková, A.
Rok
2017
Podkategorie
Anotace
Das Verlagshaus Foibos Books hat in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung von Prag 6 diese Publikation vorbereitet und veröffentlicht, die sich auf die Ausstellung und Realisierung von der Villenkolonie Baba in Prag konzentriert, die aus der bedeutenden Zwischenkriegsaktivität des Verbandes des Tschechoslowakischen Werkbundes hervorgegangen ist die erfolgreichsten Errungenschaften der modernen - funktionalistischen Architektur in der ehemaligen Tschechoslowakei. Die Publikation repräsentiert und trägt zur Historiographie dieser außergewöhnlich fruchtbaren Periode der tschechoslowakischen Architektur im internationalen Kontext bei. Das Buch handelt sich um die Berühmte Villen der Villenkolonie Baba (1932-1936).
Autoři
Solař, M. ed. - Šlapeta, V. ed. - Všetečka, PV ed. - Ksandr, KK ed. - Freiwillig, P. ed., - Kroupa, PK ed.
Rok
2015
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Kniha se zabývá problematikou památkové obnovy vilové architektury 20. a 30. let 20. století
Autoři
Šlapeta, V.
Rok
2014
Podkategorie
Článek
Anotace
Článek o působení jednoho z nejvýznamnějších amerických architektů Franka Lloyda Wrighta v New Yorku.
Autoři
Urlich, P. - Šlapeta, V., - Křížková, Alena
Rok
2013
Podkategorie
Anotace
Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 připravuje novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii tohoto mimořádně plodného období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Na rozdíl od dvou předešlých (Baba. Osada Svazu čs. díla Praha a Osada Baba, plány a modely, obě z roku 2000) se kniha podrobněji věnuje zejména úloze stavebníků, jejich osudům a životním peripetiím v návaznosti na zrealizovanou výstavu bydlení v roce 1932 ale i pozdější dostavby, přináší také celou řadu nových a dosud nepublikovaných archivních materiálů. Publikace uvádí text dvou rozhlasových projevů k výstavě , jeden Lubomíra Šlapety, druhý Ladislava Žáka. Autory knihy jsou Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři historie moderní architektury na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení znalci v oboru, další autorkou je mladá, talentovaná historička Alena Křížková.
Autoři
Urlich, P. - Šlapeta, V., - Křížková, Alena
Rok
2013
Podkategorie
Anotace
Nakladatelství FOIBOS ve spolupráci s Městskou částí Praha 6 připravuje novou publikaci, věnovanou tentokráte významné meziválečné akci Svazu československého díla (SČSD), výstavě a realizaci Osady Baba v Praze, jež se řadí k výraznému a úspěšnému počinu moderní –funkcionalistické architektury v tehdejším Československu. Kniha je dalším příspěvkem k historiografii tohoto mimořádně plodného období československé architektury v mezinárodním kontextu. Pečlivě dokumentuje průběh příprav, urbanistický kontext, zahraniční souvislosti, podrobně se věnuje též samotnému SČSD, stejně jako jeho úloze a vlivu na moderní architekturu u nás. Na rozdíl od dvou předešlých (Baba. Osada Svazu čs. díla Praha a Osada Baba, plány a modely, obě z roku 2000) se kniha podrobněji věnuje zejména úloze stavebníků, jejich osudům a životním peripetiím v návaznosti na zrealizovanou výstavu bydlení v roce 1932 ale i pozdější dostavby, přináší také celou řadu nových a dosud nepublikovaných archivních materiálů. Publikace uvádí text dvou rozhlasových projevů k výstavě , jeden Lubomíra Šlapety, druhý Ladislava Žáka. Autory knihy jsou Vladimír Šlapeta a Petr Urlich, profesoři historie moderní architektury na ČVUT, VUT a UJEP a osvědčení znalci v oboru, další autorkou je mladá, talentovaná historička Alena Křížková.
Autoři
Šlapeta, V.
Rok
2011
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Historia architektów wroclawskiej Akademii Sztuki i Rzemiosla Artystycznego.
Autoři
Šlapeta, V.
Rok
2011
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Geleitwort zur ersten Bildmonographie über Architekt Pavel Janák von Norbert Kiesling.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.