Lidé

prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.

emeritní profesor se specializací na sportovní stavby

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout