Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

doc. Ing. Michaela Brožová

vedoucí ZAN Brožová, fakultní koordinátorka ZAN

Autoři
Brožová, M.
Publikováno v
In: Košice, Bratislava, Prague De la planification à la ville-région. Paris: Éditions La Commune, 2021. p. 286-293. 90. ISBN 979-10-94148-05-1.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
L’inclusion d’un nouveau bâtiment dans une structure urbaine existante et la création d’une relation synergique entre ce bâtiment et le lieu dans lequel il prend place demeure encore aujourd’hui une tâche architecturale majeure. Sachant que le critère de valeur le plus important en lien avec les nouvelles constructions n’est pas le bâtiment lui-même mais ce qui émane de lui vers son environnement, sa continuité avec l’espace public. Les passages représentent un des moyens pour mettre en place une telle interconnexion. Leur forte présence, notamment dans la première moitié du 20e siècle, est caractéristique de la ville de Prague : il est en ce sens possible de parler d’un vrai phénomène qui n’a pas son pareil dans le contexte des villes européennes de l’époque. Les passages rendent traversables de vastes blocs compacts du centre-ville et leur épais réseau constitue un système de communication parallèle. Dans quelle mesure leur création a-t-elle été consciemment initiée par les constructeurs et architectes ? S’est-il agit d’une conception urbanistique préméditée ? C’est à ces questions que la présente contribution tentera de répondre.
Autoři
Pierre von Meiss
Publikováno v
Nakladatelství Archa – Pavel Jungmann, 2018. ISBN 978-80-87545-61-4.
Rok
2018
Podkategorie
Překlad monografie
Anotace
Kniha nabízí čtenáři úvod do navrhování a architektonické kritiky z pohledu dnešní doby. První část zkoumá prostředky architektonické kompozice a dále vztahy mezi prostorem, světlem a místem. Ve druhé části autor nabízí několik klíčů k řízení vztahu mezi formou, materiálem a konstrukcí a připomíná, že samotný důvod stavět nebyl nikdy sám o sobě postačující pro vznik formy domu nebo města. První české vydání, které je překladem 3. francouzského vydání z roku 2014, nabízí revidovaný a přepracovaný obsah s třemi přidanými kapitolami věnovanými tektonice.
Autoři
Brožová, M.
Publikováno v
INTRO. 2018, 112-116. ISSN 2570-7744.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Příklady použití různých druhů skla a jeho technologií v pražských pasážích v období jejich rozkvětu v letech 1900-1940.
Autoři
Brožová, M.
Publikováno v
ERA 21. 2017, 17 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Clánek se zabývá předmětem ateliérového typu 1. ročníku na FA ČVUT - Základy architektonického navrhování (ZAN), jehož cílem je rozvíjet dovednosti a schopnosti umožňijící architektonické myšlení, tvořivost, navrhování, prezentaci a komunikaci.
Autoři
Brožová, M.
Publikováno v
ERA21. 2017, 2017(4), 48-49. ISSN 1801-089X.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Příspěvek se zabývá problematikou výuky architektonického navrhování v prvním ročníku studia. Zamýšlí se nad pojmem základy, o jejich významu v dnešní době, o potřebě je znovu definovat a explicitně učit. Na příkladech vybraných škol ukazuje stručně vývoj výuky navrhování od počátku 19. století. Zvláštní pozornost je věnována vývoji předmětu ZAN na FA ČVUT v období od roku 1995 do současnosti. V závěru je předloženo několik východisek pro další směřování předmětu a uvedena klíčová slova – základy pro první a druhý semestr výuky. Základy prvního semestru: vnímání, tvarové a kompoziční zákony, duální polarity, míra, rozměr, poměr, měřítko, proporce, rastr, modul, struktura, vymezení prostoru, konstrukce, světlo/stín. Základy druhého semestru: zadání, analýza, koncept, mapové podklady, kontext, místo, parcela, schwarzplan, zastavěnost, objem, silueta, konstrukční systém, osvětlení, fasáda, otvory, vstup, materiál, barva.
Autoři
Brožová, M.
Publikováno v
In: Palác Lucerna - minulost, přítomnost a budoucnost. Praha: Lucerna - Barrandov, spol. s r.o., 2016. p. 43-55. ISBN 978-80-270-0693-9.
Rok
2016
Podkategorie
Stať ve sborníku vyzvaná či oceněná
Související lidé
Anotace
Příspěvek se zabývá novátorskými aspekty paláce Lucerna a sleduje příklady zahraničních podnětů - architektonických, konstrukčních, materiálových i provozních, jež mohly ovlivnit jeho návrh a realizaci. Lucerna je první pražskou moderní stavbou, která zahrnula do svého programu veřejnou pasáž, uplatnila ve světově unikátním řešení železobeton pro nosnou konstrukci a stala se významným společensko-kulturním centrem Prahy s nepřetržitou kontinuitou od doby svého vzniku.
Autoři
Brožová, M. ed. - Jiří J Kotalík, J.J. ed. - Dagmar Havlová Ilkoviová, D. ed. - Jiří Jiroutek, J. ed. - Zdeněk Lukeš, Z. ed. - Petr Marek, P. ed. - Michal Zachař, M. ed. - Petr Šámal, P. ed. - Kristina Škorpilová, K. ed., - Jan Vinař, J. ed.
Publikováno v
Praha, 2016-06-01. Praha: Lucerna - Barrandov, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-270-0693-9.
Rok
2016
Podkategorie
Sborník
Autoři
Havlová Ilkovičová, D. ed. - Kotalík, J. T. ed. - Lukeš, Z. ed. - Vinař, J. ed. - Zachař, M. ed. - Škorpilová, K. ed. - Šámal, P. ed. - Marek, P. ed. - Jiroutek, J. ed., - Brožová, M. ed.
Publikováno v
Praha, 2016-06-01. Praha: Lucerna - Barrandov, spol. s r.o., 2016. ISBN 978-80-270-0693-9.
Rok
2016
Podkategorie
Sborník
Autoři
Kohout, M. - Tichý, D. - Brožová, M. - Lábus, L. - Seho, H., - Zavřel, Z.
Publikováno v
[Research Report] 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem předložené práce je zajistit informační základ pro stanovení rámcové koncepce technických a prostorových parametrů chystaného ZSB. Práce je v souladu se zadáním členěna do 5 + 1 základních oddílů: A. Identifikace základních úkolů pracovní skupiny „Standardy“ B. Analýza zahraničních systémů z pohledu typologických a stavebně-technických standardů C. Analýza zahraničních systémů indikátorů kvality bydlení D. Analýza stávajících typologicko-technických omezení v českém legislativním prostředí E. Analýza jednotlivých stavebních typologií (modely) F. Závěry
Autoři
Vašourková, Y. - Zavřel, Z. - Brožová, M. - Linhartová, D. - Zikmund_Lender, LZ - Pleštil, O.P - Krmelová, Z.K - Mikitová, B., - Kommová, V.
Publikováno v
Praha: Czech Technical University in Prague, 2014. vol. 1. ISBN 978-80-01-05629-5.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Anotace
Publikace sleduje architektonickou formu reprezentující moderní životní styl a hledá uplatnění městského paláce v organizmu dnešního města. Jeden z podstatných principů udržitelnosti představuje trvalost. Trvalost stavby ne ve smyslu neměnnosti ale ve schopnosti se přizpůsobovat novým provozům, aniž by se ztratila kvalita a původní prostorové schéma. Příkladem takové univerzální budovy je městský palác ze začátku moderní éry velkoměst. Je to typologie jež svojí hustotou, konstrukcí a prostorovou různorodostí představuje udržitelné principy architektury. Publikace se věnuje velkoměstskému paláci začátku 20. století a současně se pokouší definovat architektonickou formu velkoměstského paláce pro 21. století jak z prostorového, technického, tak z ekonomického hlediska. Zkoumané jsou práce studia Fellner and Helmer, Jana Kotěry nebo Josef Zasche. Jako příkladové studie jsou rozebírány městké paláce Fénix, Lucerna a Koruna. Publikaci doplňují rozhovory s Jakubem cíglerem, Pavlem Kochem a Stanislavem Fialou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA