Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Bošová, D.
Trvání projektu
2005
Anotace
Výběr stavebních materiálů ne podhledové konstrukce je třeba uskutečňovat s ohledem na riziko vzniku biodegradace, které je dáno vlastnostmi jednotlivých materiálů, druhem prostředí, počátkem užívání novostavby, apod. Cílem výzkumu je stnovení intervalu okrajových podmínek pro jednotlivé materiály, které jsou používány pro konstrukce podhledových konstrukcí šikmých zateplených střech, který vymezuje předpoklad vzniku biodegradace. Dalším úkolem je stanovení rizika biodegradace z hlediska zdravotní nezávadnosti. Také je třeba určit vhodná sanační opatření, či opatření zabraňující vzniku biodegradace při předpokládané počáteční zátěži (nátěry, zvýšení infiltrace v prvním roce užívání novostavby). Je třeba definovat i základní konstrukční požadavky na zateplené střešní konstrukce pro jednotlivé materiály podhledové konstrukce, které by znamenaly eliminování poklesu povrchové teploty vlivem tepelných mostů a infiltrace přes střešní plášť.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.