Lidé

doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

vedoucí Ústavu stavitelství II

Předměty

524SF2 Stavební fyzika II

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.