Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA

vedoucí ateliéru Lábus – Šrámek, vedoucí Ústavu navrhování III

Vzdělání

1970–1976 obor Architektura na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Odborná činnost

od 2013 LÁBUS AA - Architektonický ateliér, s.r.o., jednatel
od 1991 Ladislav Lábus, AA – Architektonický ateliér, vedoucí ateliéru
1977–1991 Projektový ústav HMP, ateliér Delta, vedoucí projektant

Pedagogická činnost

2014–2022 děkan FA
2002 jmenován profesorem
1995 jmenován docentem
od 1993 FA ČVUT – vedoucí Ústavu navrhování III
od 1990 FA ČVUT – vedoucí ateliéru

Profesní aktivity

od 2009 člen Vědecké rady generální ředitelky Národního památkového ústavu
od 1995 člen Autorizační rady ČKA, od 2001 místopředseda, od 2013 předseda
od 1993 předseda Pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA
2001–2003 člen představenstva ČKA
1993–1995 člen Stavovského soudu ČKA

Akademické aktivity

od 2016 Pracovní skupina pro technické vzdělávání a kvalifikaci při Radě vlády pro stavebnictví ČR
od 2014, 2003–6 Vědecká rada ČVUT
od 2014, 2003–6 Vědecko–umělecká rada ČVUT
2010–2012 Rada pro reformu vysokoškolského vzdělávání MŠMT
od 2009 zástupce ČR v Podskupině pro architekturu Skupiny koordinátorů pro uznávání odborných kvalifikací při EK
2004–2007 zástupce MŠMT v ACETA - Poradní výbor pro vzdělání a praxi v oboru architektura při EK
1998–2014 člen pracovní skupiny pro obory umělecké a uměnovědné Akreditační komise
1993–2013 člen Akademického senátu ČVUT v Praze
1990–2013 člen Akademického senátu FA ČVUT v Praze
od 1990 předseda Komise studijního plánu FA ČVUT v Praze

Ocenění

2017 stříbrná pamětní medaile vydaná k 310. jubileu ČVUT
2015 nominace na cenu Architekt roku vypisovanou ABF, a.s.
2014 Cena ministra kultury za přínos v oblasti architektury
2013 zlatá Felberova medaile za rozvoj ČVUT
2013 čestné členství v Americkém institutu architektů – Hon. FAIA

Vybrané projekty a realizace

2018 Modlitebna Církve bratrské, Čelákovice
2013–2018 Bytové domy Minimax – Belárie II, Modřany, Praha 12, projekt, s Chalupa architekti a AED
2016–2018 Bytové domy 02, 04, 09 Smíchov City 1. etapa, Smíchov 2, Nádraží Smíchov, s Igloo architekti
2015–2018 Dostavba Obchodního centra Lužiny - Bytové domy Alfa a Beta, Praha 13, projekt s Igloo architekti
2014–2016 Dům – Blok, Praha 5 – Radlice, projekt s VPÚ DECO Praha, a.s.
2015 Rekonstrukce a nástavba Na Smetance 16, Praha 2, nominace na Cenu za architekturu ČKA 2016
2012–2018 Bytový dům s galerií na Malé Straně, Praha 1, projekt
2011 Vila v Břevnově, Cena časopisu Stavitel, nominace na titul Stavba roku 2009, nominace na Cenu starostky MČ Praha 6
2011 Bytový dům v Komenského ulici, Liberec
2009 Obytný soubor Hanspaulka - Nové vily, Praha 6, vyzvaná soutěž, 1. místo, nominace na titul Stavba roku 2009, Best of Reality 2009 - Nejlepší z realit, soutěž, 11th Annisversary Special Edition, 2. místo v kategorii Bytové stavby

Vybrané publikace

2016 Lábus L.: XL LET FA ČVUT 1976 – 2016, str. 21-83, Sládeček J. a Lábus L: Rozhovory – Ladislav Lábus, str. 124-135 a 166-176, in.: FA ČVUT 1976 – 2016, FA ČVUT - ISBN 978-80-01-06031-5
2015 Sládeček J.: Architekti CZ - 20 rozhovorů, Ladislav Lábus - je to jako když zraje sýr, str. 79-98, Grada Publishing, a.s., - ISBN, 978-80-247-5404-8
2014 Ševčík J. a Mitisová M.: Česká a slovenská architektura 1971-2011 - Texty, rozhovory, dokumenty, Rozhovor M. Sršňové s L. Lábusem, str. 273-280, Lábus L.: O obytných stavbách a sídlištích, str. 425-426. VVP AVU - ISBN 978-80-87108-28-4
2014 Hejl Martin & coll.: 2x100 mil. m2, Ladislav Lábus on Posmodernism in Czech Architecture, str. 266-277, katalog pavilonu ČR na La Bienalle di Venezia, KOLMO.eu - ISBN 978-80-260-6127-4
2010 Kolektiv autorů: Texty o architektuře 06/09 - Matadoři / Junioři, Mareš D., Matiska M. a Lábus L.: Není to konfrontace, spíš sounáležitost, str. 16 – 23, Kruh o.s. - ISBN:80-903218-4-4
2010 Lábus L.: Stavby v historickém prostředí, str. 24-35, Sborník konference Obnova památek 2010 – Současná tvorba v historickém prostředí na ČVUT, STUDIO AXIS s.r.o., ISBN 978-80-904081-2-8
2009 Město mezi domy - rozhovory s architekty, Jirkalová K., Skřivánek J. a Lábus L.: Nic se nemá přehánět, str. 24-39 , Gasset, edice Modrý Mauricius - ISBN 978-8087079-058
2006 Glosová D. a kol.: Bydlení pro seniory, Lábus L.: Bydlení seniorů: ústav nebo domov? Institucionální a integrované modely sociální péče, str. 51-62, ERA - ISBN 80-7366-057-1
2005 Petr Kratochvíl - Rozhovory s architekty 01, Lábus L. str. 16 - 21, Prostor - architektura. Interiér, design, o.p.s. - ISBN 80-903257-6-9

Účast na výstavách

2018 2000+18 Fotografování architektury – Jan Malý, AP ateliér, Komunardů 1529/5, Praha 7, II-IX 2018
2017 130. výročí založení Spolku výtvarných umělců Mánes – malíři současnosti a sochaři minulosti, Galerie S. V. U. Mánes Diamant, 7. 4. – 27. 5. 2017
2017 Architektura pro Prahu, Půl století Sdružení projektových ateliérů, Projektového ústavu Výstavby hlavního města Prahy a jejich následovníků, ČSSI, ČKAIT a OA, putovní výstava, 2017 - 2018
2016 FA ČVUT 1976 – 2016, Lábus Ladislav a kol.: Palác Langhans, Praha 1, GJF a VCPD FA ČVUT, 24.11.2016–12.1.2017, Dům svazu architektů, Budapešť, 20. 6. – 6. 7. 2017
2016 Architecture Week Praha 2016 - Organické město – (S)tvořitelé měst a udržitelný rozvoj, výstavní síň Mánes, Praha, 26.9. - 9. 10. 2016, Projekt Smíchov City – 1. etapa, Smíchov 2 – Bytové domy – objekty 02, 04 a 09 + výstava modelu návrhů studentů FA ČVUT
2015 Industriální topografie / architektura konverzí 2005 – 2015, Galerie Jaroslava Fragnera a VCPD FA ČVUT, Palác Edison / Edisonova transformační stanice, Praha1, 17. 12. 2014 – 01. 2. 2015
2013 Ladislav Lábus – Josef Pleskot 2005-13, Galerie S. V. U. Mánes Diamant, prosinec 2013 Ladislav LÁBUS - Josef PLESKOT 2005-13, Galerie S. V. U. Mánes Diamant, prosinec 2013
2011 Nové ve starém, Galerie Jaroslava Fragnera a NPÚ, září 2011
2011 Ladislav Lábus – Josef Pleskot 2005–11, Prácheňské muzeum v Písku, listopad 2011

Filmová tvorba apod.

2016 Host Lucie Výborné – Host Radiožurnálu Ladislav Lábus, ČRo Radiožurnál, 11. 2. 2016
2012 Bourání s Ladislavem Lábusem, Radio Wave, Český rozhlas, 25. 1. 2012
2011 Ladislav Lábus – Přidaná paměť domu, proStory – Výjimečné stavby současné architektury, režie Bohdan Bláhovec, Česká televize, 15. 10. 2011, 2017
2009 Na plovárně s Ladislavem Lábusem, Marek Eben, Česká televize, 2009
2004 Krásné ztráty, Jiří Lábus – Ladislav Lábus, Michal Prokop, Česká televize, 2014 a 2004

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA