Lidé

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Ullmannová, K.
Trvání projektu
2016
Anotace
Hledání alternativ k současné převládající formě individuálního bydlení, kde budou v harmonii potřeby obyvatel, ohleduplnosti k okolí a prosperita sídel. Výzkum se soustředí na studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, využívání místních materiálů ke stavbě bydlení a s tím spojenou podporu lokální ekonomiky. Výsledkem práce bude publikace zaměřená na místní samosprávy a širokou veřejnost, která rozšíří povědomí o paletě možností individuální obytné výstavby.
Hlavní řešitel
Ullmannová, K.
Trvání projektu
2015
Anotace
Hledání alternativ k současné převládající formě individuálního bydlení, kde budou v harmonii potřeby obyvatel, ohleduplností k okolí a prosperita sídel. Výzkum se soustředí na studium v našich podmínkách málo užívaných, avšak potenciálně přínosných typologických druhů zástavby, využívání místních materiálů ke stavbě bydlení a s tím spojenou podporu lokální ekonomiky. Součástí výzkumu bude dotazníkové šetření, která bude zjišťovat postoje obyvatel k předkládaným netradičním formám staveb. Výsledkem práce bude publikace zaměřená na místní samosprávy a širokou veřejnost, která rozšíří povědomí o paletě možností individuální obytné zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA