Lidé

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Autoři
Suske, P.
Publikováno v
INTRO. 2019,(9), 4-5. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Autoři
Suske, P.
Publikováno v
INTRO. 2019,(9), 34-41. ISSN 2570-7744.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Autoři
Suske, P. - Janíková, B., - Kirovová, L.
Publikováno v
In: Architektura a ekologie. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. p. 62-75. ISBN 978-80-01-05255-6.
Rok
2013
Podkategorie
Kapitola v knize
Anotace
Zelené fasády, střechy, zasypané domy, domovní stromy, aleje, větrolamy, městská zeleň, bloky zeleně jako hmota, obytné skleníky a zeleň v interiéru.
Autoři
Záruba-Pfeffermann, J. - Klečka, T. - Kolář, K. - Suske, P. - Dattel, C. - Patočka, J. - Huňka, P. - Štemberk, P. - Jiroutová, D. - Řeháček, S. - Dobiáš, D., - Gigl, T.
Publikováno v
Czechia. Patent CZ 304070. 2013-08-07.
Rok
2013
Podkategorie
Patent
Anotace
Při provádění způsobu výroby stavebních prefabrikátů, s využitím odpadních materiálů, se do uzavřené zapékací formy umístí směs složená převážně z odpadních materiálů tvořených plasty, které tvoří základní složku pojiv, kde plasty s nižší teplotou tání, jako jsou polyethyleny a polystyreny, se do zapékané směsi vpraví přednostně jako součást drtě nebo granulí, přičemž plasty s vyšší teplotou tání, jako jsou PET lahve, tvoří přednostně základní složku plastů přimísenou do zapékané směsi ve formě řezanky a/nebo uzavřených nádob. Dále se do směsi přidá plnivo, jehož základními složkami jsou jílovité hlíny, například odpadní cihlářské hlíny a přírodní materiály typu sláma nebo rákosí, nejvýhodněji ve formě řezanky, načež se směs zahřívá na teplotu v rozmezí 120 °C až 240 °C při současném stlačování a přitlačování zapékané směsi ke stěnám uzavřené zapékací formy.
Autoři
King, B. - Suske, P.
Publikováno v
New York: Green buildung press, 2009. ISBN 0-9764911-1-7.
Rok
2009
Podkategorie
Kniha
Anotace
Design of straw bale buildings - Filed realized modern buildings of straw across the world
Autoři
Suske, P.
Publikováno v
World Architecture. 2009, 29(226), 108-109. ISSN 1002-4832.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
House coat with an umbrella. Straw packets as a facade. Masonry of clay.
Autoři
Dungel, J. - Suske, P.
Publikováno v
ERA 21. 2009, 5(5), 32-35. ISSN 1213-6212.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
L Ocelot, nově vyrostlý polyfunkční dům v pražské Libni je zajímavou součástí Prahy
Autoři
Simon, F. - Suske, P.
Publikováno v
Le Figaro. 2009, 65(225), 5.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Marc Veyrat rend ses trois étoiles - description des nouvelles aktivites de Marc Veyrat en - Tchequie - l restaurant ecologique en Beroun - CR
Autoři
Suske, P.
Publikováno v
Architekt. 2009, 3(3), 44-47. ISSN 0862-7010.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Řadové domy Mrakodrápky v Mladé Boleslavi-Michalovicích od Petra Suskeho.
Autoři
Plocková, J. - Suske, P.
Publikováno v
The Prague Post. 2009, 20(10), 4-5.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Anotace
Forest restaurant and hotel near Beroun. New forms of architecture friendly to the forest below.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA