Lidé

Ing. arch. Josef Mádr

vedoucí ateliéru Mádr

Vzdělání

1980–1985 Vysokoškolské vzdělání, FA ČVUT, Praha 
1976–1980 Středoškolské vzdělání, Gymnázium Zdeňka Nejedlého, Dobruška

Odborná činnost

1999 Autorizovaný architekt ČKA 02 763
1992 Atelier Z. Zavrel Architecten b.v., Rotterdam
od 1991 Josef Mádr Architekt – Projektové ateliery
1995–2009 Vlastní projekční kancelář
1986–1989 Samostatný projektant Východočeské stavební památky Hradec Králové
1985 Pomocník stavbyvedoucího JE Dukovany, HSV Strojovna II., Průmyslové stavby Brno, Ing. Kuchařík 

Pedagogická činnost

od 2013 Vedoucí ateliéru Mádr, FA ČVUT
2006–2013 Odborný asistent, Ateliér Zavřel, FA ČVUT

Ocenění

 • Stavba roku 2010 Královehradeckého kraje v kategorii průmyslové stavby 
 • Interiér roku 2001 – Interiér realizovaný s převahou stavební technologie 
 • Interiér roku 2001 – Nové přínosy stavební technologie 
 • Čestné uznání Grand Prix 2001, kategorie architektonický design a drobná architektura 
 • Interiér roku 1997 – Nábytkové sestavy pro České centrum v Paříži 
 • Čestné uznání Grand Prix 1996, kategorie krajinářská a zahradní tvorba

Výstavy

 • Současný český industriál, 2011, Praha, GJF (2012 Jihlava, Ostrava, Bratislava 2013 Sokolov) 
 • Výstavy Grand Prix (v letech 1999, 2002) 
 • Výstavy Interiér roku (v letech 1998, 2002)
 • Účast jako spoluautor na autorských výstavách jiných architektů (Ing. arch. Ivan Kroupa) nebo výstavách návrhů architektonických soutěží

Publikace

 • Současný český industriál, 2011 
 • Ročenka architektury 2001-2002 
 • Ročenka architektury 2000-2001 
 • Abitare 363/1997

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.