Lidé

prof. Ing. arch. Michal Kohout

vedoucí Ústavu nauky o budovách, vedoucí ateliéru Kohout–Tichý

Vzdělání a pedagogické tituly

2017 profesor pro obor architektura

2011 docent pro obor architektura

1989 Letní akademie Salzburg, prof. W. Prix, Swiczinski (Coop Himmelblau)

1988-1989 Akademie výtvarných umění v Praze, Škola architektury – Postgraduální kurz

1982-1988 FA ČVUT – magisterské, Ing. arch

Odborná činnost

2012-dosud UNIT architekti, s.r.o.

2012-2015 Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy

od r. 2011 Centrum kvality bydlení o.s.

1995-2011 JIRAN KOHOUT architekti s.r.o. / společník

1992-1995 JIRAN BOUŘIL KOHOUT MÁSLO, architekti s.r.o. / společník

1990-1991 Architektonické studio S.J.K (arch. Šrámková, arch. Jiran) / společník

1988-1991 Studio S.I.A.L. Liberec / architekt

2001-2013 Člen SVÚ Mánes

1993-dosud Člen redakční rady časopisu „Zlatý řez“

Pedagogická a akademická činnost

2020-dosud předseda ORP

2020-dosud garant předmětu Nauka o stavbách IV –FA ČVUT

2014-dosud člen OR a ZK pro ds program Architektura a urbanismus, obor Urbanismus a ÚP

2014-dosud člen VUR FA ČVUT, 14. 4. 2014

2013-dosud člen AS ČVUT, 14. 4. 2014

2013-dosud vedoucí Ústavu Nauky o budovách, FA ČVUT

2012-2013 pověřen řízením Ústavu Nauky o budovách, FA ČVUT

2011-2020 garant předmětu Nauka o stavbách 2 – Obytné stavby, FA ČVUT

2010-dosud člen Centra kvality bydlení

2009-dosud Člen ORO pro dokt. stud. program „Urbanismus a územní plánování“

2008-dosud Člen Akademie architektury, dne 18. 3. 2008

2008-2014 Člen Autorizační rady ČKA

2007-2020 garant studijního předmětu Soubory staveb (Urbanismus V)

2007-dosud vedoucí atelieru FA ČVUT, Praha

2007-dosud vedoucí ateliéru navrhování FA ČVUT

2006-2008 Člen ORO pro doktorský studijní program „Teorie architektonické tvorby

2001-2013 Člen SVÚ Mánes

1993-2020 Člen redakční rady časopisu „Zlatý řez“

1990-1993 Asistent v ateliéru Aleny Šrámkové, FA ČVUT

Knižní publikace

2021 Plánování města – Příručka mladého urbanisty, FA ČVUT

2021 Ostrava: Sídliště, jak dál?, VŠB – TU Ostrava, CKB

2021 Stavět jinak – Koordinovaná výstavba obytných lokalit, UNIT architekti, Praha

2020 Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, výzkumný projekt a metodika pro NSZM ČR

2019 Komunitní dům seniorů 2016–2018, Brno: Ústav územního rozvoje, 2019.

2018 A Fragile Balance. The Legacy and Challenges of Czech Housing Estates. In: Großwohnsiedlungen im Haltbarkeitscheck / Differenzierte Perspektiven ostdeutscher Großwohnsiedlungen. Berlin, Heidelberg: Springer

2018 Pražské stavební předpisy s aktualizovaným odůvodněním, Praha: IPR

2018 Jak jsme chtěli bydlet: bytová politika Československa 1918–1938, Praha: ARCHITECTURA & Galerie Jaroslava Fragnera

2016 Housing Estates, What’s Next? Prague: FA CTU

2016 Sídliště, jak dál? Praha: FA ČVUT

2016 Forma sleduje smysl, Praha: OŠS

2015 Hromadné bydlení: Systematika prostorových typů, Praha: FA ČVUT

2014 Můj dům, naše ulice: individuální bydlení a jeho koordinovaná výstavba, Praha: Zlatý řez

2014 Česká republika – architektura XX. století, Čechy, Zlatý řez

2008 Public Privacies, In: looking at european architecture: a critical view, CIVA, Bruxelles

2005 Česká republika – architektura XX. století, Morava a Slezsko, Zlatý řez

2002 Česká architektura 2000-2002, ročenka, editor, Prostor

1996 Česká republika – architektura XX. století, Praha, Zlatý řez

Výzkumy

2021-2023 Možnosti a limity sociálně a environmentálně udržitelného participativního bydlení v ČR, TAČR Prostředí pro život

2020-2021 Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu s důrazem na řešení a organizaci veřejného prostranství, TAČR BETA

2019-2021 Hledání nových metod pro podporu implementace principu univerzálního designu v investiční podpoře bydlení, TAČR

2019-2021 Dlouhodobě udržitelná transformace sídlišť statutárního města Ostravy, TAČR

2018-2020 Indikátory udržitelného rozvoje v oblasti bydlení, výzkumný projekt a metodika, Národní síť zdravých měst

2018-2019 Udržitelné a dostupné bydlení ve strategických plánech sídel, FA + MUVS ČVUT, TAČR eta

2017 Sociální bydlení – příprava projektů, certifikovaná metodika, FA ČVUT, MPSV

2016-2020 Původ a atributy památkových hodnot historických měst České republiky, NAKI

2016-2017 Modely sociálního bydlení, jejich prostorové parametry a kvalitativní kritéria, FA ČVUT

2015 Vzorové projekty nájemních domů seniorského bydlení, FA ČVUT, SFRB

2013-2015 Metodika zadávání územních plánů, Mezoúroveň II, programový projekt HL.MP

2013-2016 Sídliště, jak dál?, Praha: FA ČVUT + CKB

2012-2015 Tým meziúroveň II: dílčí plán, součást Metodiky zadávání územních plánů, FA ČVUT

Vybrané projekty a realizace

2022-dosud Rekonstrukce a dostavba domu U Zlatého stromu Dlouhá, Praha 1, DSP (UNIT architekti)

2019 Bytový dům Krakovská, Praha 1, realizace (UNIT architekti)

2018-dosud Dům seniorů Rokytnice, DPS (UNIT architekti)

2017-dosud Dům seniorů Poštovka, Praha 5, v realizaci (UNIT architekti)

2015 Vzorové projekty seniorského bydlení pro SFRB (FA ČVUT)

2007-2012 Bytový soubor Vackov, Praha 3 Žižkov, realizace (JKA, UNIT architekti)

2011 Multifunkční centrum Hraničář, Ústí n. Labem, realizace (JKA)

2009 Bytový dům Jeseniova, Praha 3, realizace (JKA)

2008 Soubor RD a BD Červená skála, Husinec u Prahy, realizace, (JKA)

2002 Dům s pečovatelskou službou, Úvaly u Prahy, realizace, (JKA)

2000 Rekonstrukce a dostavba radnice, České Budějovice, realizace (JKA)

1996 Dům s byty s pečovatelskou službou, Liberec-Ruprechtice, realizace (JKA)

Vybrané projekty územního rozvoje

2022 Uzemní studie Táborská kasárna, Benešov, (UNIT architekti)

2021 Urbanistická studie sídliště Školní ve Štětí, (UNIT architekti)

2021 Územní studie Lochkov, (UNIT architekti)

2020 Územní plán Nepomuk, (UNIT architekti)

2020 Územní studie Libuš, (UNIT architekti)

2020 Územní studie Palmovka, (UNIT architekti)

2020 Regulační plán Pardubice – Mlýnský ostrov, (UNIT architekti)

2018 Územní studie Komořany, (UNIT architekti)

2017 Experimentální územní plán města Štětí, (UNIT architekti)

2017 Mlýnský ostrov Pardubice – urbanistická studie a regulační plán, (UNIT architekti)

2018 Generel veřejných prostranství Praha 4, (UNIT architekti)

2017 Generel veřejných prostranství Praha 10 a Praha 4, (UNIT architekti)

2016 Urbanistická studie sídliště Školní ve Štětí (UNIT architekti)

2015-2016 Urbanistická studie sídliště Spořilov v Jilemnici (UNIT architekti)

Vybraná ocenění

2021 Florenc 21, mezinárodní urbanistická soutěž, 1. místo

2021 Obytná čtvrť dvorce, soutěžní workshop, 2. místo

2018 Bytové domy ve vnitrobloku Francouzská, Brno, soutěž, 3. místo

2017 Na Kaménkách – Brno, Černovice, urbanistická soutěž, 2. místo

2016 Pardubice „Mlýnský Ostrov“, soutěžní workshop, 1. místo

2016 Budoucnost centra Brna, mezinárodní urbanistická soutěž, 1. místo

2013 Čestné uznání GrandPrix Architektů, Česká komora architektů

2012 Building Efficiency Award, divácká cena napříč kategoriemi

2012 Building Efficiency Award, 1. místo – kategorie rodinné domy

2012 Nominace na Evropskou cenu za architekturu Nadace pavilonu L.M. van der Rohe, Barcelona

Poroty odborných soutěží

2021 Dům sociálních služeb Pod Lipami, Florenc 21, předseda poroty

2021 Březnická, Zlín – Nová městská čtvrť

2019 Centrum Štěpnice – Uherské Hradiště, expert poroty

2018 Námětí města Benešova, předseda poroty

2018 Studentská soutěž SuperStudio

2018 Rozvoj rekreačního areálu kamencového jezera, Chomutov

2017 Urbanistické soutěže o návrh Městotvorné řešení území kolem tzv. "průpichu" v Přerově

2017 revitalizace předprostoru Kongresového centra

2014 Cena Architekt roku

2014 Komunitní centrum Hloubětínská 55, předseda poroty

2013 Cena Architekt roku

2013 Územní plán města Klatovy – ideový návrh

2012 Řešení území vnitřní části města Plzně

2010 Pocta ČKA

2009 Výstavba centra Městské části Praha – Nebušice

2005 Cena časopisu Arch 2005, Slovensko

Přednášky

2020 Housing Challenges in the 21st Century, Dessau - distančně, Německo

2019 Masters of Collective Housing UPM/ETH, Madrid, Španělsko

2018 HE, What’sNext?, "GrünauerKultursommer", Lipsko, Německo

2018 HE, What’sNext?, Epoca University, Tirana, Albania

2017 HE, What´s Next?: international workshop, Silesian University of Technology, Gliwice, Polsko

Pořádané konference (+ spolupráce)

2018-2021 Revize Typologie, FA ČVUT

2018 Affordable Housing, UNECE, MMR, FA ČVUT

2017 European Housing Forum, UNECE, MMR, FA ČVUT

2016 European Habitat – Side Event Housing Estates What's Next?, UNECE, MMR, FA ČVUT

2016 European Habitat – Side Event Public Spaces, UNECE, MMR, FA ČVUT

2014 Housing Estates, What´s Next?, FA ČVUT

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout