Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa

Vzdělání

1969 – 1972 Akademie výtvarných umění v Praze, škola profesora Františka Cubra
1963 – 1969 Obor architektura Fakulty stavební ČVUT v Praze

Odborná činnost

Od 2014 STRNADOVÁ – GIRSA spol. s r.o., Čelákovice
1991 – 2014 GIRSA AT .s.r.o. Atelier obnovy a konzervace historických staveb Praha
1971 – 1990 SÚRPMO Praha, Středisko 09 (vedoucí ateliéru, vedoucí projektového střediska)

Pedagogická činnost

Od 2009 vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT
2008 jmenován profesorem
Od 2005 lektor pomaturitního kurzu v rámci vzdělávání pracovníků NPÚ
2005 – 2006 lektor kurzu celoživotního vzdělávání památkové péče v Telči, Vzdělávací středisko Masarykovy univerzity v Telči
1995 habilitace na FA ČVUT (restaurování památek)
Od 1990 Fakulta architektury ČVUT v Praze

Vybrané profesní a akademické aktivity

Od 2015 prezidentem Českého národního komitétu ICOMOS
Od 2008 předseda Oborové rady Obru dějiny architektury a památkové péče na FA ČVUT
Od 2008 členem Vědecké rady Ministerstva kultury ČR pro státní památkovou péči
Od 2003 členem Vědecké rady Národního památkového ústavu
2002 – 2018 členem redakční rady časopisu Zprávy památkové péče
2010 – 2014 členem Vědecké rady ČVUT
2010 – 2012 členem Vědecké rady Národního technického muzea
2006 – 2010 členem Vědecko-umělecké rady FA ČVUT
1998 – 2002 členem Vědecké rady státního ústavu památkové péče v Praze
2001 – 2006 členem Komise MK ČR pro hodnocení návrhů na prohlášení věci za kulturní památku (sekce nemovitých kulturních památek)
1998 – 2006 členem Vědecké rady Ministerstva kultury ČR pro státní památkovou péči

vybraná ocenění

2019 Laureát Ceny Jože Plečnika 2019 za celoživotní dílo v oblasti památkové péče
2019 Cena Opera Historica Libereckého kraje za obnovu hradu Grabštejna
2019 Medaile FA ČVUT udělená děkanem FA ČVUT za významný dlouhodobý přínos a vliv na rozvoj Fakulty architektury ČVUT v Praze jako vedoucí Ústavu památkové péče
2016 Nominace Akademie České ceny za architektury do 1. ročníku soutěžní přehlídky Česká cena za architekturu (interiéry Thurnovského pakláce hradu Lipnice)
2014 Lotyšská stavba AWARD 2014, 1. místo v kategorii restaurování za restaurování Nového zámku Bauska v Lotyšsku (spolu s restaurátorem Gavendou a Inara Cauinite Office Riga)
2010 INTERNATIONAL TREND AWARD 2010, „ BUILDING WITH GREEN“, ELCA- European „Landscape Contractors Association, ocenění obnovy zahrady Müllerovy vily v Praze (spolu s Vítězslavou Ondřejovou)
2010 PRIX EUROPEAN UNION PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE, EUROPA NOSTRA AWARD 2010, kateg. 2 Research (Projekt konzervace a prezentace Horního hradu Bečov)
2008 PRIX EUROPEAN UNION PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE, EUROPA NOSTRA AWARD 2008, kateg. 1 Conservation (Konzervace jižní fasády Horního hradu SHZ Český Krumlov)
2006 Cena Gloria Musaealis v kategorii Muzejní počin roku 2005(rehabilitace budovy ateliéru Zdenky Braunerové v Roztokách a její využití pro stálou expozici), 4. ročník národní soutěže muzeí, pořádaný Ministerstvem kultury ČR a Asociací muzeí a galerií ČR
2004 Diplom EUROPA UNION PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE, EUROPA NOSTRA AWARD 2004, kateg. Architectural heritage (Bauska Fortress)
2003 PRIX EUROPEAN UNION PRIZE FOR CULTURAL HERITAGE,EUROPA NOSTRA AWARD 2003, kateg. Collections of works of art (Collections of of the Castle Theatre Český Krumlov)
2003 Cena kulturního dědictví za nejlepší přínos pro oblast kulturního dědictví, udělená v roce 2003 Lotyšskou státní inspekcí pro ochranu kulturních památek v Rize za projekt a realizaci prvního úseku projektu konzervace hradu Bauska v Lotyšsku (GIRSA AT spolu s Muzeem v Bausce a restaurátorem Milošem Gavendou).
2003 GRAND PRIX 2003 Obce architektů, čestné uznání v kategorii rekonstrukce za rehabilitaci interiérů severního křídla hradu Grabštejn
2001 Grand Prix 2001 Obce architektů, cena v kategorii rekonstrukce za rehabilitaci Müllerovy vily v Praze
2000 EUROPA NOSTRA AWARDS 2000 - Medaile HERITAGE AWARDS udělená Müllerově vile za příkladné restaurování místa a zařízení, založené na rozsáhlém dokumentujícím výzkumu originálního konceptu Adolfa Loose
2000 Nominace rehabilitace Müllerovy vily na cenu Miese van der Rohe 2001, udělovanou Evropskou unií (European Union Prize for Contemporary Architecture - Mies van der Rohe Award 2001)
1999 Grand Prix 1999 Obce architektů, čestné uznání v kategorii rekonstrukce za obnovu a konzervaci věže hradu Bezděz
1994 Grand Prix 1994 Obce architektů, hlavní cena v kategorii rekonstrukce za obnovu věže Hrádku v Českém Krumlově

VYBRANÉ REALIZACE

(spoluautor Miloslav Hanzl, Jana Strnadová)
2015 rehabilitace interiéru bytu J. a J. Brummelových v Plzni od Adolfa Loose
2014 Památková korektivní obnova a restaurování sálů 1. patra Thurnovského paláce SH Lipnice nad Sázavou
2014 Obnova interiéru bytu J. Vogla v Plzni od Adolfa Loose
2013 Konzervace velké věže hradu Rabí
2011 Muzeum Hrádek v areálu Státního zámku v Českém Krumlově
2010 Konzervace manského paláce SH Bezděz a obnova jeho zastřešení
2010 Konzervace zříceniny hradu Kamýk nad Vltavou
2008 Obnova exteriéru kostela Nejsvětější Trojice SH Rabí
2008 Celková obnova Nového zámku Bauska v Lotyšsku
2007 obnova východní brány hradu Lipý v České Lípě
2006 konzervace severního průčelí vnitřního hradu SH Pernštejna
2006 restaurování severního průčelí Horního hradu SHZ Český Krumlov
2006 rehabilitace vyhlídkového pavilonu státního zámku v Ploskovicích
2005 obnova atelieru Zdenky Braunerové v Roztokách u Prahy, včetně úpravy okolí
2004 restaurátorská obnova jižního průčelí Horního hradu SHZ Český Krumlov
2004 obnova domu čp. 46 na Latráni v Českém Krumlově
2004 obnova Hasičského domu na náměstí v Telči
2002 rehabilitace klasicistního domu hradu Valdštejn u Turnova
2002 stabilizace a konzervace hradu Bauska v Lotyšsku v rámci programu CULTURE 2000 EU
2002 stabilizace a konzervace interiérů královského paláce NKP, státního hradu Bezděz
2002 restaurátorská obnova nádvoří Hrádku v areálu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově
2002 restaurátorská obnova interiérů horního hradu Grabštejn s muzeální instalací
2002 restaurátorská obnova věže hradu Ledeč nad Sázavou
2000 restaurátorská obnova domu Radniční čp.29 v Českém Krumlově
2000 rekonstrukce mostu „Na plášti“ v areálu státního zámku v Českém Krumlově
2000 víceúčelový přednáškový sál Střední odborné školy v Telči ve sklepení bývalé jezuitské koleje
2000 restituce malostranských palácových zahrad pod Pražským hradem, II.etapa, Kolovratská, Malá Fürstenberská zahrada, vstupní prostor
2000 rekonstrukce zámeckého barokního divadla v SHZ v Českém Krumlově
2000 rekonstrukce „renesančního domu“ čp. 177 v areálu SHZ v Českém Krumlově
2000 rehabilitace Müllerovy vily v Praze
1999 interiér vstupního centra v přízemí objektu Mincovny na II. nádvoří státního zámku v Českém Krumlově restaurování exteriéru bývalého opatství kláštera ve Zlaté Koruně
1999 lapidárium státního hradu a zámku v Českém Krumlově
1998 rekonstrukce kaskádové fontány v zámeckém parku v Českém Krumlově rekonstrukce vyhlídkové síně velké věže státního hradu Bezděz
1997 restituce Velké Pálffyho zahrady na Malé Straně v Praze 1
1997 obnova velké věže NKP - státního hradu Bezděz
1996 obnova exteriéru Dolního hradu státního hradu Rožmberk nad Vltavou
1996 rekonstrukce a konzervace věže Horního hradu státního zámku Frýdlant v Čechách
1996 obnova exteriéru státního zámku v Zákupech
1995 novostavba Okresního archivu na Plešivci v Českém Krumlově
1994 konzervace tzv. Václavských sklepů Horního hradu v areálu NKP - státního zámku v Českém Krumlově
1993 obnova a konzervace dvorních průčelí purkrabského paláce NKP - státního hradu Bezděz
1993 rekonstrukce věže Hrádku v areálu státního zámku v Českém Krumlově
1993 rekonstrukce poutního areálu Panny Marie Bolestné na Křížové Hoře v Českém Krumlově
1992 rekonstrukce a dostavba pošty na Latráni v Českém Krumlově
1991 rekonstrukce NKP Novoměstské radnice v Praze 2

Účast na výstavách

 • „Obnova malované výzdoby věže Hrádku v Českém Krumlově“, Státní ústav památkové péče v Praze, 1993
 • „GIRSA AT, architektonické práce - obnova památek“, souborná výstava prací atelieru za období 1976 - 1993, konaná v Okresním vlastivědném muzeu v Českém Krumlově u příležitosti 1. výročí zapsání MPR Českého Krumlova do Seznamu světového kulturního a přírodního bohatství UNESCO, duben 1994
 • „Mittel - und Osteuropäische Architektur der ‘90er Jahre“, Leipziger Messeverlag, 1997 (Rekonstrukce věže Hrádku v Českém Krumlově)
 • „Adolf Loos - Müllerova vila - příběh památky moderní architektury a její obnovy“, Muzeum hlavního města Prahy od 23. září do 2. ledna 2000 
 • Výstava vybraných realizací oceněných evropskou cenou EUROPA NOSTRA v prostorách bývalého nádraží Orient Expresu v Istanbulu v červnu 2010 (obnova Müllerovy vily v Praze)
 • FA ČVUT 1976 – 2016, Václav Girsa a Miloslav Hanzl: Obnova zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově, GJF a VCPD FA ČVUT, 24.11.2016–12.1.2017, Dům svazu architektů, Budapešť, 20. 6. – 6. 7. 2017
   

Vybrané publikace

 • Bulletin MVT 5/1980 : „Rekonstrukce zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově“
 • Čs. architekt 24/1981 : „Na nákup do středověkého mlýna“, rekonstrukce čp. 148 v Českém Krumlově - autorský článek realizace
 • Architektura ČSR 1/1984 : „Rekonstrukce zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově“
 • Čs. architekt 12/1985 : „A sloupek“
 • Sborník „ Historická jádra ve struktuře měst a problematika jejich modernizací a regenerací“, 1986, příspěvek : „Stavební výroba a rekonstrukce památkových objektů - poznámky k praxi“
 • Čs. architekt 12/1988 : „Stačí objektivní příčiny ?“ (z historie i současnosti severočeských památek)
 • Čs. architekt 15/1989 : „Osazení mříže studny na nádvoří domu „U kamenného zvonu“ v Praze - realizace
 • Industriální architektura - nevyužité dědictví (publikace sekce ochrany průmyslového dědictví Klubu přátel NTM v Praze a Obce architektů(, 1990, příspěvek na téma : „Technické problémy rekonstrukcí“
 • Čs. architekt 21/1989 : „Rekonstrukce domu čp.373/35 na náměstí v Českých Budějovicích“ - interview
 • Čs. architekt 24/1989 : „K zákonu č. 20/87 o státní památkové péči“
 • Čs. architekt 7/1990 : Studie rekonstrukce Hrádku v Českém Krumlově“
 • Čs. architekt 12/1990 : „Dům s nejširším průčelím“, rekonstrukce Arnoldinovského domu čp. 97 na náměstí v Brandýse nad Labem, autorský článek realizace
 • Sborník referátů z konference k problematice ochrany, oživení a rekonstrukce regionu Šumavy a Pošumaví, konané dne 28. a 29. září 1990 v Českém Krumlově, příspěvek na téma : „Problémy regenerace městské památkové rezervace Český Krumlov“ (spolu s Pavlem Jeriem)
 • Architekt 21/1990 : „Nejen drábské světničky“
 • Památky a příroda 5/1991 : „Český Krumlov - rekonstrukce domu čp. 89 (Vnitřní město - blok 23), autorský článek realizace
 • Zprávy památkové péče 3/1993 : „Rekonstrukce poutního areálu na Křížové Hoře v Českém Krumlově“, autorský článek realizace
 • Architekt 9/1993 : „Pošta v Českém Krumlově“, autorský článek realizace
 • Zprávy památkové péče 6/1993 : „Rekonstrukce horní části věže Novoměstské radnice v Praze“, autorský článek realizace
 • Zprávy památkové péče 6/1993 : „Restaurování renesančních mříží Novoměstské radnice v Praze“ (spolu s Adamem Strettim)
 • Sborník příspěvků pro odborný seminář : „Barokní divadlo na zámku v Českém Krumlově“, konaný 27.9. - 30.9.1993 v Českém Krumlově, příspěvek na téma: „Rekonstrukce zámeckého barokního divadla v Českém Krumlově“
 • Zprávy památkové péče 3/1993 : „Podmínky vstupu soudobé architektury do historického prostředí“, text předneseného příspěvku na konferenci „Soudobá architektura v historickém prostředí“, konané dne 15. dubna 1993 v Praze
 • Zprávy památkové péče 3/1994 : „Obnova malované výzdoby věže Hrádku v areálu státního zámku v Českém Krumlově“, (spolu s Pavlem Jeriem a Janem Severou)
 • Zprávy památkové péče 4/1994 : „Obnova dvorních průčelí purkrabského paláce státního hradu Bezděz - konkrétní příspěvek k diskusi o konzervaci památek“
 • Zprávy památkové péče 5/1995 : „Zpřístupnění sklepů horního hradu v areálu zámku v Českém Krumlově“
 • Uprávy památkové péče 6/1995 : „Informace o obnově exteriéru Dolního hradu v Rožmberku“
 • Zprávy památkové péče 6/1995 : „Průzkumy a obnova památek v Českém Krumlově a okolí“, recenze
 • Architekt 4,5/1995 : „Rekonstrukce věže Hrádku, Český Krumlov“
 • Architekt 20/1995 : „Likvidace nebo záchrana čeho?“, (spolu s Pavlem Jeriem)
 • Zprávy památkové péče 8/1995 : „Nález původního liniového notového pultu z orchestřiště barokního divadla v Českém Krumlově“, (spolu s O. Mackem a V. Mikulem)
 • Zprávy památkové péče 8/1995 : „Příprava záchranných prací a celkové konzervace torza jižního paláce hradu Lipnice“
 • Zprávy památkové péče 8/1995 : „Soutěž na řešení parkánového území za městským pivovarem v Českém Krumlově“, (spolu s K. Kibicem)
 • Sborník referátů z konferencí, konaných v Praze ve dnech 14. a 15. dubna 1993 a v Kupařovicích na Moravě dne 23. června 1993 : „Soudobá architektura v historickém prostředí“, příspěvek na téma : „Podmínky vstupu soudobé architektury do historického prostředí“
 • Architekt 19/1996 : „Plečnik mezi námi“, odpověď na anketní otázky
 • Památkové listy 10/1996 : výňatek z dopisu o významu časopisu Zprávy památkové péče
 • Zprávy památkové péče 9 - 10/1996 : „Obnova exteriéru zámku v Zákupech - poznámky k problematice památkových úprav“, (spolu s P. Mackem)
 • Sborník společnosti přátel starožitností, vydaný Společností přátel starožitností PhDr. et JUDr. Dobroslavu Líbalovi k významnému životnímu jubileu, Praha 1996, příspěvek na téma : „Úvaha nejen k tématu konzervace torzální architektury“
 • Palácové zahrady pod Pražským hradem - zahrady Ledeburská a Malá Pálffyovská (příspěvky k dějinám a obnově), vydal Státní ústav památkové péče v roce 1997 jako přílohu časopisu Zprávy památkové péče, ročník 57, příspěvek : „II. etapa restituce malostranských palácových zahrad na jižním svahu Pražského hradu - stručná informace o probíhající obnově“
 • Zprávy památkové péče 4/1997 : „Obnova a konzervace věže frýdlantského hradu“
 • Architekt 20/1997 : „Věž frýdlantského hradu“, autorský článek realizace
 • Památkové listy 14/1997 : „Architektonický koncept a péče o památky“, upravený text hlavní části příspěvku, předneseného dne 3. 6. 1997 v NTM v rámci programu Cyklu přednášek a besed Dobroslav Líbal a jeho hosté, pořádaného Státním ústavem památkové péče a Agenturou Kulturní dědictví - V. Pilz
 • „Mittel - und Osteuropäische Architektur der ‘90er Jahre“, katalog, Leipziger Messeverlag, 1997 (Rekonstruktion des Hrádek - Turmes Český Krumlov)
 • Zprávy památkové péče 9 -10/1997 : „Obnova a konzervace velké věže hradu Bezděz“
 • K současným problémům péče o památky“, sborník příspěvků z cyklu  přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů, vydaný Agenturou Kulturní dědictví v roce 1997, příspěvek na téma : „Architektonický koncept a péče o památky“ (Stav poznání urbanistického vývoje a památkového bohatství našich středověkých měst)
 • Zprávy památkové péče 3/1998 : „ Informace o postupu, dílčích výsledcích a perspektivě konzervace torza jižního paláce hradu Lipnice“.
 • Architekt 9/1998 : „Loosova vila v rekonstrukci“, výzva k spolupráci při
 •  dohledání dobových prvků.
 • Sborník příspěvků z celostátního semináře Hrady a tvrze, pořádaného státním ústavem památkové péče, Okresním úřadem Ústí nad Orlicí a Okresním muzeem Vysoké Mýto ve dnech 21. - 23. října 1997, vydaný v roce 1998, příspěvek na téma: „ Zachování vypovídací hodnoty památky“.
 • Projekt 3/1998, ročník II: „Památka by měla zůstat i po našem zásahu plnohodnotnou památkou“ (interwiev)
 • Regenerace historických budov, sídel a krajiny, ochrana památek (skripta ČVUT Fakulty architektury), Milan Pavlík a kol., vydavatelství ČVUT, 1998: autorství kapitoly 6.7. Kovové prvky     
 • Sborník příspěvků z odborného semináře Režné zdivo historických objektů, pořádaného společností Stop dne 28. 5. 1998 v Přírodovědecké fakultě KU v Praze 2, příspěvek na téma : „Způsoby sanace režného zdiva - příklady z praxe“.
 • Zprávy památkové péče 5/1998: „Výzva“ (informace o přípravě obnovy Müllerovy vily v Praze a výzva k spolupráci při dohledání dobových prvků).    
 • Architekt 21/1998: Autenticita památky (odpověď na anketní otázky)
 • Sborník příspěvků z odborného semináře Povrchové úpravy stěn interiérů památkových objektů, pořádaného společností Stop dne 26.listopadu 1998 v Národním muzeu v Praze, příspěvek na téma: „Výchozí kritéria pro úpravy stěn interiérů památkových budov“.
 • Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana, příloha časopisu Zprávy památkové péče, ročník 58, vydal Státní ústav památkové péče v roce 1998, příspěvek na téma: „K problematice zastřešení torzální architektury (příklad hradu Bezděz)“, str.: 70 - 77.
 • FÓRUM architektury a stavitelství 2/1999: „Vila Dr. Müllera od A. Loose a K.Lhoty pod drobnohledem odborné veřejnosti“, (spolu s Petrem Urlichem), str.49-50.
 • Zprávy památkové péče 3/1999, ročník 59: „Inventarizace jako výchozí podklad pro restaurování Müllerovy vily v Praze“, str. 83 - 85.
 • GRAND PRIX 1999 Obce architektů, katalog výstavy (rekonstrukce velké věže hradu Bezděz, rekonstrukce zámeckého divadla v Českém Krumlově).
 • Architekt 5/1999: „Rekonstrukce velké věže hradu Bezděz“, realizace oceněná čestným uznáním v kategoriii rekonstrukce GRAND PRIX 1999 Obce architektů.
 • Zprávy památkové péče 6/1999, ročník 59: „Památková obnova Velké Pálffyovské zahrady v Praze na Malé Straně“, str. 185 - 193 (spolu s Miloslavem Hanzlem).
 • Architekt 8/1999: „Rekonstrukce zámeckého divadla v Českém Krumlově“, str. 17 - 20 (spolu s Miloslavem Hanzlem)
 • Zprávy památkové péče 10/1999, ročník 59: „Kvalifikovaná předprojektová a projektová příprava v procesu péče o stavební památky (příspěvek do diskuse o metodice)“, str. 375 - 383.
 • Václav Girsa a Miloslav Hanzl, restaurování památek - výběr prací atelieru z let 1991 - 2000, katalog vydal GIRSA AT s.r.o. - atelier pro rekonstrukce historických staveb v Praze v roce 2000.
 • Střechy, opláštění budov, prvky stavební chemie, izolační a zateplovací systémy, samostatná příloha časopisu Architekt 2/ 2000, příspěvek: „ Obrana tradiční krytiny“.
 • Zprávy památkové péče 3/2000, ročník 60: „ K obnově zámeckého divadla v Českém Krumlově“, str. 87 - 94 (spolu s Pavlem Jeriem)
 • Architekt 7/2000: „Renovace Müllerovy vily v Praze“ (spolu s Miloslavem Hanzlem).
 • Architekt 8/2000: „ Depozitář zámeckého divadla v Českém Krumlově“ (spolu s Miloslavem Hanzlem).
 • Baumeister 10/2000: Václav Girsa: Villa Müller in Prag, text Gert Walden und Karel Ksandr
 • Průvodce pražskými stavbami devadesátých let, oceněnými primátorem Janem Kaslem: recenze obnovy staronové synagogy (vydal Prostor - architektura, interiér, design, o.p.s. v roce 2000 v rámci Praha - Evropské město kultury roku 2000, o.p.s.)
 • Pražské zahrady a parky, Božena Pacáková - Hošťálková a kol., vydala Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu v roce 2000, ISBN 80-902910-0-7, autorství textů k malostranským palácovým zahradám (Malá Pálffyovská zahrada - str. 129, Velká Palffyovská zahrada - str. 131, Kolovratská zahrada - str. 134, Malá Fürstenberská zahrada - str. 136)
 • Architekt 11/2000: „Restituce malostranských palácových zahrad pod Pražským hradem“ (spolu s Miloslavem Hanzlem).
 • Architekt  11/2000: „Rekonstrukce zahrady Müllerovy vily v Praze - Střešovicích“ (spolu s Miloslavem Hanzlem, Petrem Urlichem a Vítězslavou Ondřejovou).
 • PRAGUE A Hub of European Culture, International Symposium ICOMOS 2000, May 16-19, 2000, Prague - Prague Castle, Sborník příspěvků, Václav Girsa: Principy rehabilitace a postup restaurování Müllerovy vily v Praze, str:71 -74. (Sborník vydal ICOMOS Czech National Committee v Praze v roce 2000)
 • Müllerova vila, kolektiv, publikaci připravil a uspořádal Karel Ksandr, spolupráce Petr Urlich a Václav Girsa, kapitola: Václav Girsa: „Význam autenticity při restaurování Müllerovy vily“ (kapitola D - Obnova vily, str. 244 - 269), roku 2000 vydalo nakladatelství Argo, Milíčova 13, 130 00 Praha 3, ve spolupráci s Muzeem hlavního města Prahy, Uměleckoprůmyslovým muzeem a Státním ústavem památkové péče, první vydání (ISBN 80 - 7203 - 315 - 8)
 • Zprávy památkové péče 10/2000, ročník 60: „K významu předprojektové a projektové přípravy podruhé“, příspěvek do diskuze, str. 296 - 297
 • Architekt 1/2001: „Zlatá Koruna - restaurování exteriéru bývalého opatství“ (spolu s Miloslavem Hanzlem a Karlem Hrubešem) 
 • Zprávy památkové péče 2/2001, ročník 61: „Věrohodnost obnovy Pilgramova portálu Staré radnice v Brně“ (recenze obnovy) 
 • Stavba 1/2001: Restaurace Müllerovy vily (příběh projektu podle vyprávění Václava Girsy), str.11
 • Stavba 1/2001: Trialog o umění obnovy architektury (Josef Holeček, Pavel Jerie, Václav Girsa), str. 40-42.
 • EUROPA NOSTRA, Awards Concours 2000 - presentation of the award winning projects (katalog oceněných realizací), Heritage Awards: Villa Müller, Prague, Czech republic (str. 8 - 9)
 • Metodický materiál pro obnovu plášťů na území památkových rezervací a památkových zón (Václav Girsa, Josef Holeček, Praha, 2001)
 • Zprávy památkové péče 5/2001, ročník 61: „Informace o opravách hradu Valdštejna“, str. 125 - 131
 • ARCHITEKTURA 2001, Ročenka realizovaných staveb v České republice: rehabilitace Müllerovy vily v Praze, str. 60 - 61, rehabilitace Malé Fürstenberské a Kolovratské zahrady v Praze, str. 122 - 123, edice STAVBA, vydal Bertelsmann Springer CZ, s.r.o. v srpnu 2001, ISBN 80-86411-18-4
 • Sborník příspěvků sympozia Praha 2001 - historické zahrady a parky, příspěvek: „Památkové restituce nebo soudobé transformace?“ (str. 26). Sympozium uskutečněné ve dnech 25. -27. září 2001 v Praze pořádal Státní památkový ústav v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy - odbor životního prostředí a Agenura Bonus pod záštitou primátora hlavního města Prahy. 
 • Muzejní a vlastivědná práce, časopis Společnosti přátel starožitností, 4/2000 (ročník 38, 108): „Některé rekonstrukční aspekty restituce Malé Fürstenberské zahrady v Praze“, str. 241 - 242 (v rámci tezí přednášek SPS)
 • Zprávy památkové péče 8/2001, ročník 61: „Dvě nádvoří“ (K problematice konzervační obnovy exteriérů památek na aktuálních příkladech z praxe), str. 248 - 253.
 • Historická inspirace, sborník k poctě Dobroslava Líbala: příspěvek: Václav Girsa Miloslav Hanzl: K obnově interiéru vyhlídkové síně ve věži hradu Bezděz (str. 99 - 104), editoři Martin Kubelík, Milan Pavlík, Josef Štulc, v Praze roku 2001 vydalo Nakladatelství Jalna, ISBN 80 - 86396 - 06 -1
 • Zprávy památkové péče 9/2001, ročník 61: Restaurování exteriéru bývalého opatského domu ve Zlaté Koruně, str. 281 - 285 
 • Péče o historický stavební fond v území MPR Český Krumlov, analýza současného stavu a proměn historického stavebního fondu Městské památkové rezervace Český Krumlov z hlediska současných kritérií památkové péče v období 1990- 2000, prosinec 2001 (spolu s Josefem Holečkem)
 • Palácové zahrady pod Pražským hradem, příloha časopisu Zprávy památkové péče, příspěvek: „Restituce malostranských palácových zahrad pod Pražským hradem (Velká Pálffyovská, Kolovratská a Malá Fürstenberská zahrada), spolu s Pavlem Jeriem a Miloslavem Hanzlem), str. 65 -79, vydal státní ústav památkové péče, Praha 2001, ISBN 80 -86234 - 19 - 3
 • Obnova domu Radniční čp.29 v Českém Krumlově (Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Karel Hrubeš), publikaci o památkové obnově domu vydaly ČKRF s.r.o., VIDOX Český Krumlov s.r.o., GIRSA AT s.r.o., akad.mal. Karel Hrubeš za podpory Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov v roce 2001
 • Stavební listy 1/2002, ročník VII: příspěvek: Nová funkce a autenticita památky, str.18-19.
 • Zprávy památkové péče 1/2002, ročník 62: Nové vstupní centrum zámku v Českém Krumlově, str. 10 – 12 (spolu s Pavlem Slavkem) 
 • Architekt 5/2002: Rehabilitace domu Radniční čp.29 v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem)
 • Katalog GRAND PRIX 2002 OA: Rehabilitace domu Radniční čp. 29 v Českém Krumlově
 • Military architectures: Restoration, re-utilisation or revitalisation, Europa Nostra Bulletin 55 – 2001: Franišek Gabriel, Václav Girsa: Castle Ceska Lípa – The past, the present and the future.
 • ARCHITEKTURA 2002, Ročenka realizovaných staveb v České republice: rekonstrukce domu v Radniční ulici v Českém Krumlově, str. 32 - 33, edice STAVBA, vydal Bertelsmann Springer CZ, s.r.o. v září 2002, ISBN 80-86411-32-x
 • LOGGIA (Arquitectura a restauración), ANO V., No.13/2002: Václav Girsa a Miloslav Hanzl: Recuperación y restauración del teatro barroco – Castillo de Cesky Krumlov (república Checa), str. 48 - 61
 • Ledečské dominanty – hrad (Ladislav Svoboda, Ivana a Martin Ebelovi), vydalo město Ledeč nad Sázavou v roce 2002, Václav Girsa: úvodní slovo (str.5)
 • Zprávy památkové péče 7/2002, ročník 62: Prosazujeme v praxi konzervaci omítek vápennou vodou (druhá památkářská dílna), str. 209 - 211 (spolu s Dagmar Michoinovou)
 • Zprávy památkové péče  8/2002, ročník 62: Dům Radniční čp.29 v Českém Krumlově – příspěvek na téma restaurování architektury, str.213 – 221, (spolu s Danuší Thimovou)
 • Zprávy památkové péče 8/2002, ročník 62: Aktuální dovětek k textu o rehabilitaci domu Radniční čp.29 v Českém Krumlově, str.222 (spolu s Danuší Thimovou)
 • The problems of historical ruin conservation, Materials of international symposium and conference ( The project Renaisance of the historical and synthesis of the modern technologies in conservation of the 15th – century Bauska fortress ruin – CULTURE 2000 EU), Václav Girsa: Evaluation of conservation works at the Bauska castle – ruin, str. 43 – 50, vydal v roce 2002 Bauska pils muzejs  - Latvija, printing Tipografia Citrons, ISBN 9984 – 19 – 398 – 5.
 • The problems of historical ruin conservation, Materials of international symposium and conference ( The project Renaisance of the historical and synthesis of the modern technologies in conservation of the 15th – century Bauska fortress ruin – CULTURE 2000 EU), Václav Girsa:  Characteristic and implementation of the project of Bauska castle – ruin conservation, str. 15 – 28, vydal v roce 2002 Bauska pils muzejs  - Latvija, printing Tipografia Citrons, ISBN 9984 – 19 – 398 – 5.
 • Zprávy památkové péče 1/2003 ročník 63: Rehabilitace další části interiérů hradu Grabštejna, str.: 3 - 9 (spolu s Miloslavem Hanzlem). 
 • Katalog GRAND PRIX 2003 OA: Rehabilitace interiérů severního křídla hradu Grabštejn
 • ASB (Architektúra, stavebnictvo, bývanie - revue slovenského stavebnictva) 5/2003, X.ročník : příspěvek str. 114 - 116: Jedno z tajomstiev Müllerovej vily (spolu se Zdeňkem Kutnarem)
 • Zprávy památkové péče 2/2003 ročník 63: Život památek, život v památkách, památky v životě (rs), příspěvek str. 132 – 133, Buď a nebo, příspěvek str. 133 - 135
 • Zprávy památkové péče 3/2003 ročník 63: Restaurování západního průčelí zámku v Českém Krumlově, str. 145 - 150 (spolu s Miloslavem Hanzlem a Pavlem Jeriem)
 • ARCHITEKTURA 2003, Ročenka realizovaných staveb v České republice: Interiéry severního křídla hradu Grabštejn, str. 62 - 63, edice STAVBA, vydal Bertelsmann Springer CZ, s.r.o. v září 2003, ISBN 80-86411-40-0
 • Zprávy památkové péče 4/2003 ročník 63: Stabilizace a konzervace lotyšského hradu Bauska (Program Evropské unie Culture 2000), str. 240 – 250 (spolu s Miloslavem Hanzlem a Milošem Gavendou)
 • Zprávy památkové péče 4/2003 ročník 63: Restaurování jižní fasády českokrumlovského zámku zahájeno, str. 290 (spolu s Pavlem Jeriem)
 • Zprávy památkové péče 5/2003, ročník 63: Kolokvium o architektonickém a výtvarném detailu v Bratislavě, str.359 - 360
 • Obnova a restaurování opatství kláštera Zlatá Koruna (spolu s Miloslavem Hanzlem, Karlem Hrubešem a Zdeňkem Chudárkem), vydal GIRSA AT s.r.o. spolu s Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Českých Budějovicích a s finančním přispěním Zdeňka Suchého, Karla Hrubeše, Jiřího Haniše a Nadace barokního divadla zámku v Českém Krumlově v prosinci 2003
 • Zprávy památkové péče 6/2003 ročník 63: Konzervace dvorního průčelí 
 • jižního paláce hradu Švihova – příspěvek k tématu restaurování sgrafit (spolu s Pavlem Jeriem a Dagmar Michoinovou), str. 404 - 417 
 • Architektonický a výtvarný detail v pamiatkovej obnove, zborník z vedeckého kolokvia, Fakulta architektury  STU Bratislava, 23.april 2003: Příspěvek: „Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily, str. 66 
 • Sborník příspěvků ke 4.ročníku konference Obnova památek na téma Omítky historických staveb, konané dne 23.3.2004 v Praze (pořadatel Studio AXIS), příspěvek na téma: Hlavní zásady péče o historické omítky
 • Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky, skripta FA ČVUT, Václav Girsa a kol. (Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Josef Holeček, Pavel Jerie, Dagmar Michoinová), vydalo ČVUT v Praze v srpnu 2004, vydání první, náklad 600 výtisků, ISBN 80-01-02990-5
 • Katalog GRAND PRIX 2004 OA: Rehabilitace interiérů opatského domu ve Zlaté Koruně
 • Architekt 6/2004: Rehabilitace interiérů opatského domu ve Zlaté Koruně (spolu s Miloslavem Hanzlem)
 • Zprávy památkové péče 2/2004, ročník 64: Odpověď na anketní otázky k záměru novostavby v areálu Hergetovy cihelny na malostranském břehu v Praze (Být či nebýt)
 • Zprávy památkové péče 3/2004, ročník 64: Několik poznámek k palmovému skleníku lednického zámku (recenze obnovy, str. 219) 
 • Česká architektura, ročenka 2002 – 2003, Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Jana Forejtová: Rekonstrukce interiérů severního křídla hradu Grabštejn, str. 76 – 81 (Prostor –architektura, interiér, design, o.p.s., Praha 2004)
 • Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky (spolu s P. Jeriem, J. Holečkem a D. Michoinovou), vydal Národní památkový ústav v roce 2004 v rámci odborných a metodických publikací, svazek 27, ISBN 80-86234-36-3 
 • Zprávy památkové péče 5/2004, ročník 64: Editorial (str.381)
 • Zprávy památkové péče 6/2004, ročník 64 : SÚRPMO – čest jeho památce?, str. 500 - 504
 • Zprávy památkové péče 3/2005, ročník 65: K barevnosti památek na počátku 21.století (spolu s M. Hanzlem), str. 216 - 230
 • Zprávy památkové péče 5/2005, ročník 65: Odpověď na anketní otázku (musí dosáhnout stavba „plnoletosti“ aby se stala památkou?), str.385
 • Zprávy památkové péče 1/2006, ročník 66: Znovuzrození atelieru Zdenky Braunerové v Roztokách (spolu s M. Hanzlem), str. 8 - 18
 • Žena umělkyně na přelomu 19. a 20. století , Sborník příspěvků z mezinárodní konference ve SM v Roztokách u  Prahy ve dnech 11. a 12. října 2005, příspěvek: Znovuzrození atelieru Zdenky Braunerové v Roztokách (spolu s M. Hanzlem) str. 133 – 140, vydalo SM v Roztokách u Prahy
 • Ad architektura 3/2006: Péče o památkovou péči (odpovědi na anketní otázky)
 • Zprávy památkové péče 3/2006, ročník 66: Restaurování jižního průčelí Horního hradu SHZ v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem, Pavlem Jerie a Dagmar Michoinovou) str. 199 – 211 
 • Zprávy památkové péče 3/2006, ročník 66: Josef Štulc docentem, str. 261
 • Zprávy památkové péče 1/2007, ročník 67: Informace o stabilizaci interiérů královského paláce hradu Bezděz (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str. 11 - 23
 • Zprávy památkové péče 3/2007, ročník 67: Recenze publikace Historické omítky od Jiřího Hoška a Ludvíka Lososa, str. 251 - 252
 • Zprávy památkové péče 4/2007, ročník 67: Čemu brání a co přináší – úvaha k problematice otáčivého hlediště v českokrumlovské zámecké zahradě, str. 286 - 288
 • Zprávy památkové péče 4/2007, ročník 67: Nesouvislé glosy k Arcidiecéznímu muzeu v Olomouci po tříhodinové prohlídce s panem architektem Petrem Hájkem (ad ZPP 3/07), str. 336 - 338
 • Zprávy památkové péče 5/2007, ročník 67: Dům na skále (obnova klasicistního domu hradu Valdštejn) s Janou Strnadovou, str. 366 - 374
 • Václav Girsa: Soubor prací obnovy a restaurování architektonických památek za období 1996 – 2006, 11/2007, vydalo ČVUT v Praze v edici Profesorské přednášky
 • Zprávy památkové péče 1/2008, ročník 68: Publikace Hrad Přimda – Die Burg Přimda, recenze, str. 78
 • Zprávy památkové péče 2/2008, ročník 68: „Památková obnova glorietu zámku v Ploskovicích“ (spolu s M. Hanzlem), str. 104 - 112
 • Konzervace jižního průčelí Horního hradu zámku v Českém Krumlově (spolu s Miloslavem Hanzlem, Pavlem Jeriem a Dagmar Michoinovou), vydalo Informační centrum ČKAIT v rámci metodické řady Materiálové a technologické zásady péče o historické stavby, Praha 2008, ISBN 978-80-86793-31-3
 • Stavebnictví 06 – 07/2008: Europa Nostra českému fortelu, str. 16-19
 • Fasády , ročník 6, III/září 2008: Nový trend v péči o památky (spolu s Dagmar Michoinovou), str. 6-7
 • Pražská Technika 05/2008, Proč dali přednost Univerzitě? Představujeme nově jmenované profesory, působící na ČVUT – Interwiev, str. 14
 • Projektování obnovy stavebních památek (spolu s Josefem Holečkem, Pavlem Jeriem, Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou, vydal Národní památkový  ústav v Praze v roce 2008, ISBN 978-80-87104-34-7
 • Ochrana a obnova architektonického detailu památky na příkladu Müllerovy vily, in Iveta Černá, Ivo Hammer: Materiality , Muzeum města Brna a Hornemann Institut, 2008, ISBN 978-80-86549-54-5, s. 124 – 199
 • Zprávy památkové péče 1/2009, ročník 69: „S odstupem ke konzervaci severního průčelí hradu Pernštejn“, (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str. 19 - 31
 • Zprávy památkové péče 1/2009, ročník 69: Výstava Adolf Loos- dílo v českých zemích, recenze výstavy, str. 60
 • Sborník příspěvků k 9. ročníku konference Obnova památek 2009 na téma: Péče o státní hrady a zámky, konané ve dnech 24. 3. a 25. 3. 2009 v Praze a pořádané FA ČVUT, NPÚ, ICOMOS a AXIS. Příspěvek: „Zásady péče o státní hrady, zámky a kláštery“, str. 52 – 59, Nakladatel Studio Axis, spol. s r.o., 03/2009, ISBN 978-80-904081-1-1
 • Hrad Bečov – projekt konzervace a prezentace (spolu s Miloslavem Hanzlem, Dagmar Michoinovou a Tomášem Wizovským), vydal NPÚ, územní odborné pracoviště v Lokti ve spolupráci s Fakultou architektury ČVUT a GIRSA AT s.r.o. v roce 2009, ISBN 978-80-87104-49-1
 • Sborník metodik - příspěvky k ochraně památkových hodnot historického jádra Prahy (spolu s Josefem Holečkem a Janem Sedlákem), Magistrát hlavního města Prahy, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Praha 2009, ISBN 978-80-254-6251-5
 • Katalog laureátů Ceny EU /Europa Nostra, Istanbul  2010, Představení oceněného Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, str. 40 - 41 
 • Zprávy památkové péče 3/2010, ročník 70: Prezentace zříceniny hradu Kamýka nad Vltavou (spolu s Tomášem Durdíkem a Miloslavem Hanzlem), str. 175 – 178
 • Zprávy památkové péče 3/2010, ročník 70: Profesor Karel Kibic osmdesátiletý !, str. 221 – 222
 • Zprávy památkové péče 4/2010, ročník 70: Mezinárodní ocenění Projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, str. 288 - 289 
 • LOGGIA (Arquitectura a restauración), No. 22 -23 /2010: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Pavel Jerie y Dagmar Michoinová: La restauración de la fachada sur de Horní Hrad del castillo estatal de Český Krumlov, str. 60 – 77, ISSN 1136-758-X 
 • Časopis Společnosti přátel starožitností 2/2010, ročník 118: Životní jubileum profesora Karla Kibice, s. 121 - 122 
 • Časopis Společnosti přátel starožitností 3/2010, ročník 118: Obnova hradu a zámku Bauska v Lotyšsku aneb pozoruhodný příběh záchrany jedné zanikající památky, s. 129 - 145 
 • Typologie obnovy (spolu s Miloslavem Hanzlem), vydalo České vysoké učení technické v Praze, zpracovala Fakulta architektury, Ústav památkové péče ve spolupráci s GIIRSA AT s.r.o. a pod patronací Českého národního komitétu ICOMOS, vydání první, 2011, ISBN: 978-80-01-04770-5
 • Architektúra a urbanizmus, ročník XLV, 2011, číslo 1 – 2: Restaurování severního průčelí českokrumlovského Horního hradu (spolu s Miloslavem Hanzlem a Dagmar Michoinovou), str. 20 – 33.
 • Zprávy památkové péče 1/2012, ročník 72: Hradní muzeum v českokrumlovském Hrádku (spolu s Miloslavem Hanzlem a Pavlem Jeriem), str. 20 – 23
 • Tradiční řemesla v památkové péči, březen 2012: Tradiční technologie a materiály podmiňují další existenci památek, str. 5 – 9, Studio AXIS s.r.o., ISBN 978-80-904081-4-2 
 • Ochrana pamiatok 24/2012: Výzkum a konzervace zříceniny královského hradu Kamýk nad Vltavou (spolu s Tomášem Durdíkem a Miloslavem Hanzlem), str. 351 – 366 
 • Krovy a dřevěné konstrukce, březen 2013: Historické dřevěné konstrukce a jejich ochrana, str. 5 – 10, STUDIO AXIS s.r.o., ISBN 978-80-904081-5-9 
 • Historické omítky – metodika přístupu k historickým omítkám a jejich záchraně (spolu s Dagmar Michoinovou), Vydalo ČVUT v rámci Evropského sociálního fondu (projekt Architektura bydlení, CZ.2.17/3.1.00./34101)v roce 2013, ISBN 978-80-01-05229-7
 • Beton a památková péče, březen 2015: Beton v památkové péči (spolu s Pavlem Jeriem), s. 5 -12, Studio Axis s.r.o., Praha ISBN 978-80-904081-7-3 
 • Tradiční vápenné omítky – poznání a praktické postupy (společně s Dagmar Michoinovou), vydala Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a NPÚ v roce 2016, ISBN (IC ČKAIT) 978-80-87438-72-5, ISBN (NPÚ) 978-80-7480-056-6 
 • dopis prof. Václava Girsy k ceně Klubu Za starou Prahu , Za starou Prahu, věstník Klubu Za starou Prahu 3/2015, ročník XLV., s. 33 - 36 
 • Český Krumlov – historické centrum, kolektiv autorů, ed. Pavel Vlček, V.G. autor kapitoly: Český Krumlov v nové době, s. 36 – 44,  vydal FOIBOS BOOKS s.r.o., Praha 2016, ISBN 978–80–87073–93-3
 • Střechy historických budov, březen 2017: Střešní krajina historických sídel – setrvale neuralgické téma, s. 5 – 17, Studio Axis s.r.o. Praha, ISBN 978-80-904081-9-7
 • Bulletin ČKA 1/17, Památky a historické prostředí, Anketa ochrana památek v České republice, odpověď na anketní otázky, s. 64
 • Česká architektura 2013_2014, Zdeněk Fránek, Obnova interiérů na hradě Lipnici, s. 108 – 111, , Prostor – architektura, interiér, design, o.p..s. 2015, ISBN 978-80-87064-16-0/ISSN 1213-7871
 • Česká architektura 2015 -2016, Antonín Novák, Rehabilitace interiéru bytu Brummelových v Plzni, s. 92-93, Prostor – architektura, interiér, design, o.p.s. 2017, ISBN 978-80-87064-21-4, ISSN 1213-7871
 • Špýchary a hledání možností jejich revitalizace, in Historické sýpky, jejich obnova a využívání, sborník konference PROPAMÁTKY 2016, s. 18 – 24, vydal Institut pro památky a kulturu, o.p.s. v roce 2017, ISBN: 978-80-904624-7-2 
 • Obnova památek 2018, opravy režného a neomítaného zdiva, příspěvek Poznámky k opravám historického neomítaného zdiva aneb opět na tapetě téma torzální architektury, s. 18 – 26, Vydalo studio AXIS spol. s.r.o. v roce 2018 v Praze, ISBN: 978-80-906762-0-6
 • Zachraňme hrady, záchrana historických ruín občanskými združeniami v rokoch 2002 – 2017, Vdalo združenie Zachraňme hrady ve spolupráci s MK Slovenskej republiky v roce 2018, příspěvek :Desatero zásad péče o hrady a zámky na str. 221 – 223, ISBN 978-80-972995-0-7
 • Vzpomínka na Dobroslava Líbala  in Dobroslav Líbal, vědec, pedagog, památkář, sborník příspěvků konference konané ve dnech 13. – 14. října 2011 u příležitosti 100 výročí narození doc. JUDr. PhDr. Dobroslava Líbala, DrSc, s. 21 – 25, Vydal Národní památkový ústav generální ředitelství v roce 2017, ISBN 978-80-7480-074-0  
 • Hledání kontextu, 10 ročníků Ceny Břetislava Štorma, vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT a s podporou MK ČR, úvodní slovo Josef Štulc, lektoroval Pavel Jerie, Praha 2018, ISBN 978-80-907103-0-6 
 • Letní školy památkové technologie in PROPAMÁTKY ročník 7, číslo 2, vydává Institut pro památky a kulturu, o.p.s.,  léto 2018, st. 14 - 15
 • Zachraňme hrady, záchrana historických ruín občanskými združeniami v rokoch 2002 – 2017, Vdalo združenie Zachraňme hrady ve spolupráci s MK Slovenskej republiky v roce 2018, příspěvek :Desatero zásad péče o hrady a zámky na str. 221 – 223, ISBN 978-80-972995-0-7

 • Hledání kontextu, 10 ročníků Ceny Břetislava Štorma, vydal ČNK ICOMOS ve spolupráci s ÚPP FA ČVUT a s podporou MK ČR, úvodní slovo Josef Štulc, lektoroval Pavel Jerie, Praha 2018, ISBN 978-80-907103-0-6

 • Letní školy památkové technologie in PROPAMÁTKY ročník 7, číslo 2, vydává Institut pro památky a kulturu, o.p.s.,  léto 2018, st. 14 - 15

 • Sborník příspěvků konference Obnova památek 2019 na téma: Sanace vlhkého zdiva19. 3. a 20. 3. 2019 v Praze a pořádané FA ČVUT, NPÚ, ICOMOS a AXIS. Příspěvek: „Úvodní poznámky k problematice vlhkosti historických staveb“, str. 5 - 14, Nakladatel Studio Axis, spol. s r.o., 03/2019, ISBN 978-80-906762-1-3

 • Connecting Heritage to Everyday Life: Conservation and Regeneration of Prague´s Letná Water Tower (recenze obnovy realizace Petra Hájka), In: Heritage architecture 014/2019 NO. 2. Chinese Academy Sciences, Peking, ISSN 2095-7289

   

Filmová tvorba

 • 2002 Odborně popularizační film MK ČR: Český Krumlov, režie a kamera Martin Benc (odborná spolupráce)
 • 2000 Odborně popularizační film Státního ústavu památkové péče: Navzdory času (rehabilitace palácových zahrad pod PH), námět, scénář a režie Petr Ruttner, kamera Andrej Barla, výroba AD film s.r.o. (odborná spolupráce)
 • 2000 Odborně popularizační film Státního ústavu památkové péče: Dialog s časem příprava rehabilitace palácových zahrad pod PH), námět, scénář a režie Petr Ruttner, kamera Andrej Barla, výroba AD film s.r.o. (odborná  spolupráce)
 • 2000 Odborně popularizační film Státního ústavu památkové péče: Můj nejkrásnější dům (obnova Müllerovy vila v Praze 6), námět, scénář a režie  Petr Ruttner, kamera Andrej Barla, výroba AD film s.r.o. (odborná spolupráce)

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa