Lidé

Ing. Dagmar Richtrová

Výzkumné projekty

Hlavní řešitel
Richtrová, D.
Řešitelský tým
Trvání projektu
2022-2024
Anotace
Energetická náročnost budov je nedílnou součástí architektonické tvorby budov a v posledních letech dochází ke stanovování velmi přísných požadavků v oblasti ekologického a enviromentálního návrhu budov. Pasivním enviromentálním zdrojem, který nám příroda nabízí, jsou solární zisky. Energetickou náročnost budovy s ohledem na využití solárních zisků velmi výrazně ovlivňuje její prvotní architektonický návrh, zejména objemové a dispoziční řešení, na něž se váže osazení objektu v terénu a orientace ke světovým stranám. Velký důraz na solární zisky při energetickém hodnocení budov potvrzuje i nová implementovaná evropská výpočetní norma ČSN EN ISO 52016-1 Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy. Cílem této práce je zjistit modelovými studiemi významné možnosti vlivu solárních zisků na celkový koncept architektonického návrhu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Daniela Bošová, Ph.D.