Závěrečné práce

Oáza v Hálkových sadech, Terezín

Vymetálková Gabriela

Krajinářská architektura, Bakalářská práce

Anotace

Projekt se zabývá revitalizací městského parku Hálkovy sady v Terezíně a úpravou jeho navazující komunikace v ulici Dukelských hrdinů. Záměrem je zkultivování tohoto místa tak, aby se stalo příjemným veřejným prostorem navazujícím na historii i své okolí, a zároveň poskytující současným obyvatelům města komfortní a příjemné místo k pobytu. Úpravou parku dochází k jeho propojení s dvorem stávající přilehlé budovy, aby došlo k rozšíření jeho pobytové plochy. Nově vzniklá výsadba stromů, keřů a trvalkových záhonů podporuje kompozici parku s centrálním vodním prvkem. Tím je fontána, která je s okolním prostorem pro posezení symbolem klidné oázy. Navržený přechod pro chodce mezi parkem a ulicí Dukelských hrdinů umožňuje bezpečnou pěší návaznost mezi parkem a nově navrženými autobusovými zastávkami. Dopravní dostupnost místa je řešena s ohledem na využívání obyvatel města i jeho návštěvníkům.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.