Lidé

Mgr. Jakub Řada

odborný asistent
fakultní správce portálu CŽV

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Dr. Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.