Lidé

Ing. arch. Tomáš Efler

Vedoucí ateliéru, odborný asistent

Autoři
Efler, T. - Kolka, M.
Publikováno v
Karlovy Vary: Společnost pro Trvale Udržitelný Život, 2014. ISBN 978-80-260-5921-9.
Rok
2014
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Podstávkový dům Lipová. Studie o průběhu rekonstrukce podstávkových domů, konkrétně na příkladu památkově chráněného podstávkového domu čp. 424 v Lipové u Šluknova.
Autoři
Hanzlík, J. - Hauserová, M., - Efler, T.
Publikováno v
Loket: Národní památkový ústav - Loket, 2013. ISBN 978-80-904960-3-3.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Odborná publikace ve struktuře: 1. Osídlení a utváření krušnohorské krajiny - pravěk a raný středověk, doklady počátků osídlení, vrcholný středověk, rozvoj s vazbou na montánní aktivity a dálkové cesty, novověká expanze, průmyslová konverze a redukce osídlení. 2. Urbanistická, architektonická a stavební specifika Krušnohoří – horní města a jejich urbanismus, mocenské symboly a funkční fortifikace v raném novověku, luteránské kostely, proměny zástavby tradiční krušnohorské vesnice, nástup moderní architektury a urbanistický rozvoj měst, výzvy do budoucna, možnosti revitalizace. 3. Technické a montánní stavby, areály a činnosti v Krušných horách – průzkumné činnosti, voda jako základní předpoklad rozvoje těžby a průmyslu, technické památky a cesta za kulturním dědictvím UNESCO.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.