Lidé

Ing. arch. Jan Pešta

Konzultace:  

Zimní semestr 2019 – konzultační hodiny:
Středa: 14:00-16:00
Předměty: Lidová architektura (HS1) – přednáška: Středa 10:45-12:15 (A107)

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.