Lidé

Ing. arch. Jan Pešta

Autoři
Pešta, J.
Publikováno v
In: Lidová architektura v jižních Čechách. Brno: SOVAMM, 2021. p. 585-691. ISBN 978-80-907440-2-8.
Rok
2021
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Kapitola zevrubně mapuje topografii a územní okruhy lidové architektury v jižních Čechách.
Autoři
Pešta, J.
Publikováno v
Prague: Grada Publishing, a.s., 2020. ISBN 978-80-271-0525-0.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
2., upravené a rozšířené vydání Druhé, upravené a rozšířené vydání knihy Rekonstrukce roubených staveb je praktickým návodem, který čtenáře provede úskalími oprav a ukáže mu možnosti bezpečné cesty k cíli. Tím je kvalitně a bezchybně opravený, krásný historický roubený dům. Kniha je inspirací i pro specializované stavební firmy nebo projektanty hledající poučení v historických stavebních postupech a technikách. Naleznou v ní návod na opravu roubených staveb od počátečního zamyšlení, přes přípravu stavby až po řešení zcela konkrétních praktických problémů. Stavebníkovi umožní nahlížet řemeslníkům „pod ruce“, zručný chalupář v ní najde praktické ukázky stavebních postupů, z nichž mnohé pak bude schopen sám realizovat. "Publikace je mimořádně záslužná svou prezentací ohleduplného přístupu k opravám důležité starší složky fondu našich tradičních vesnických staveb. Její autor je dnes nepochybně jediný, kdo může sám o sobě shromáždit, zpracovat a na patřičné úrovni prezentovat materiál v celé potřebné šíři od historického pohledu na roubené konstrukce až k dobře vybraným a podrobně dokumentovaným příkladům oprav a úprav těchto staveb." prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.
Autoři
Beran, L. - Valchářová, V. - Vorlík, P. - Fragner, B. - Zikmund, J. - Kynčlová, B. - Doležal, Libor - Drahotušská, Zuzana - Dvořák, Václav - Dvořák, V. - Fragner, Gabriel - Freiwillig, Petr - Hlaváček, Emil - Hůlka, Rudolf - Jásek, Jaroslav - Jínová, Radka - Jirousková, Anna - Jiroušková, Šárka - Kašíková Sigmundová, A. - Koiš, Martin - et al.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 2013. Industriální topografie. ISBN 978-80-01-05395-9.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha
Anotace
Industriální topografie České republiky je dlouhodobým badatelským projektem Výzkumného centra průmyslového dědictví FA ČVUT v Praze, podpořeným na období 2011-2015 dotací z programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní identity NAKI MK ČR (č. F11P01OVV0116). Industriální topografie umožňuje metodické zpracovávání, uchovávání, propojování a vyhodnocování probíhajících plošných a tematických výzkumů VCPD a širokého okruhu spolupracovníků. Struktura je založena na vrstevnatém provazování shromážděných dat, zobrazování v širším společensko-hospodářském a geografickém kontextu, s důrazem na protnutí roviny historických souvislostí a současného/budoucího potenciálu průmyslového dědictví. Industriální topografie svým mezioborovým záběrem slouží odborné i laické veřejnosti.
Autoři
Hodač, J. - Rykl, M. - Pešta, J., - Rákosníková, A.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2012.
Rok
2012
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Soubor plánů objektu Křížovnického sýpky vznikl na podkladě provedeného geodetického měření, podrobného místního šetření a při něm pořízené fotodokumentace. Fotomapy vnějších fasád objektu vznikly s využitím fotogrammetrické metody. Plány a fotomapy jsou vyhotoveny v měřítcích 1:50 (1:20) a jsou publikovány digitální podobě a některé také v podobě tištěné. V rámci projektu vznikly též detailní 3D modely dílčích partií objektu. Dalším výstupem projektu je komplexní dokumentace stavebně historického průzkumu objektu v podobě analytických plánů a textové části průzkumu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Efler