Lidé

Ing. arch. Ivan Hnízdil

odborný asistent v ateliéru Sedlák

Absolvent FA ČVUT v roce 1977, diplomová práce na téma Regenerace Vinohrad. Na fakultě působil v letech 1976–77 i jako 1/3 asistent pod vedením prof. Jiřího Voženílka. Odbornou praxi vykonával v letech 1978–1990 v Projektovém ústavu hl. m. Prahy v Architektonickém atelieru 1 pod vedením manželů Machoninových. O roku 1992 pracuje v architektonickém atelieru REAL design jako jeho vedoucí a člen statutárního orgánu. Tento atelier řešil studie a projekty bytových a občanských staveb až do jejich realizace a v letech 1994 až 1999 se podílel na tvorbě dosud platného ÚP SÚ hl. m. Prahy. Jako odborný asistent v atelieru Jana Sedláka působí nepřetržitě od roku 1995 dosud. Více naleznete na www.arch.cz/hnizdil.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA