Lidé

Ing. arch. Jaroslav Hulín

Autoři
Hulín, J. - Pavlíček, J.
Rok
2013
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
The paper reflects on a relationship between an algorithmic and a standard (intuitive) approach to design of public space. A realized project of a plaza renovation in Czech town Vsetin is described as a study case. The paper offers an overview of benefits and drawbacks of the algorithmic approach in the described study case and it outlines more general conclusions.
Autoři
Hulín, J. - Pavlíček, J., - Kaftan, M.
Rok
2011
Podkategorie
Stať ve sborníku
Anotace
This paper describes the first stage of an applied research project that explores parametric design strategies in a context of rural bus stop shelters. The aim of the research is to propose a possible method for improving current state of public infrastructure in rural locations of the Czech Republic. The research project examines, in a practical way, how advanced design techniques and new technologies could help architects and designers participate in some areas of the building industry that have been out of reach of professional designers. Rural bus stop shelters in Czech Republic serve as an example of one particular 'unreachable' area. During the first stage of the research (described in this paper), we developed a parametric system of design and production of a bus stop shelter and we commissioned a fully functional prototype to be built. In the outlook of the research, participation of users in the design process is outlined.
Autoři
Hulín, J. - Pavlíček, J., - Kaftan, M.
Rok
2010
Podkategorie
Prototyp
Anotace
Prototyp parametrického přístřešku mimoměstské autobusové zastávky slouží k ověření části experimentu, který se zabývá propojením parametrického návrhu a participace obyvatel na venkově.
Autoři
Hulín, J.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Třetí článek z letošní série o programování v architektuře představí některé analytické a simulační techniky, které výrazně usnadňují práci s architekturou volných forem. Příklad návrhu střechy hotelové vily na ostrově Mauritius firmy Foster + Partners je krásnou ukázkou, jak za pomoci analytických nástrojů úspěšně vyřešit problémy, které s sebou přinášejí komplexní tvary. Příklad skriptu v programu 3ds Max provede čtenáře velmi užitečným nástrojem pro analýzu doby oslunění podle české technické normy.
Autoři
Hulín, J.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
První ze série článků o programování v architektuře se věnuje tomu, jak za pomoci jednoduchých programů (skriptů) automatizovat rutinní práci při architektonickém navrhování. Na příkladu návrhu fasády Tančícího domu je dokumentován přínos programování pro nestandardní architekturu a inspirativní praktické cvičení vysvětluje krok za krokem strukturu jednoduchého skriptu.
Autoři
Hulín, J.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Druhý článek o programování v architektuře se věnuje parametrickému navrhování. Ukazuje výhody i nevýhody, které přináší projektování založené na vazbách mezi jednotlivými prvky. Studie fasády stadionu z dílny ArupSport názorně ilustruje parametrický návrh v praxi. Příklad skriptu v programu Rhinoceros ukazuje krok za krokem, jak vymodelovat povrch složený z podobných, ale nestejně velkých prvků, jejichž velikost je odvozena z úhlu, který svírají se slunečním paprskem.
Autoři
Hulín, J.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Automatizace, diferenciace, simulace, samoorganizace nebo soběpodobnost doplňují tradiční nástroje navrhování. Programy a skripty založené na vstupních parametrech, podmínkách a cyklech tak postupně mění význam abstrakce v architektonickém navrhování. Jednoduché opakování standardních prvků je nahrazováno variací, plynulou změnou, komplexními tvary a složitými vazbami a závislostmi. Tento posun je natolik významný, že se začíná mluvit o parametricismu jako o novém velkém architektonickém stylu. V posledním článku letošní série o skriptování znovu zmíním probrané algoritmické nástroje, které používají nejen parametricisté, ale i běžní architekti a designéři.
Autoři
Hulín, J.
Rok
2009
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Čtvrtý článek z letošní série o programování v architektuře představí princip samoorganizace, kterým se řídí tak komplexní systémy jakou jsou mraveniště, hejna ptáků, města i celé planety. Jen málo architektů se dovede vzdát části své zodpovědnosti ve prospěch samoorganizace, a snad i proto je velmi těžké nalézt vhodný příklad realizované stavby. Pravidelná praktická část se bude proto věnovat grafice, kterou jsme nedávno realizovali v jednom pražském interiéru. Příklad skriptu v programu Processing potom poskytne návod, jak podobné grafiky vytvářet. S trochou tvůrčí invence snad bude možné brzy použít samoorganizaci nejen jako inspiraci, ale i jako metodu řešení trojrozměrných úkolů.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.