Lidé

Mgr. Vladan Klement, Ph.D.

Odborný asistent

Filosof města/urbanismu. Absolvoval magisterský a doktorský studijní program na Filozofické fakultě MU v Brně, v roce 2020 získal doktorát na Katedře filosofie Filosofické fakulty MU s prací "Moral and political implications of urbanism". Specializuje se tedy na morální a politickou filosofii ve vztahu k urbanismu a filosofii města. Po absolvování doktorátu nastoupil do Centra globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR, kde se začal věnovat výzkumu arabského urbanismu v souvislosti s morálními a politickými vlivy. Absolvoval tři zahraniční pobyty, z nichž dvě ve Francii zásadně ovlivnily jeho směřování. Je členem mezinárodní skupiny Philosophy of the City Research Group a The Informals, která sdružuje akademiky, kteří se věnují neformálnímu urbanismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.