Lidé

Mgr. Vladan Klement, Ph.D.

Odborný asistent

Filosof města. Doktorát získal na Katedře filosofie Filosofické fakulty MU s prací "Moral and political implications of urbanism". Specializuje se tedy na morální a politickou filosofii ve vztahu k urbanismu a filosofii města. Jeho hlavním tématem je veřejný prostor. Po absolvování doktorátu nastoupil do Centra globálních studií Filosofického ústavu Akademie věd ČR, kde se začal věnovat výzkumu arabského urbanismu v souvislosti s morálními a politickými vlivy. Absolvoval tři zahraniční studijní pobyty, z nichž dva ve Francii zásadně ovlivnily jeho směřování. Je členem mezinárodní skupiny Philosophy of the City Research Group a The Informals, která sdružuje akademiky, kteří se věnují neformálnímu urbanismu.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.