Závěrečné práce

Proluka Bělehradská

Zubchenka Palina

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Nově navržená budova v Bělehradské ulici stojí na svažitém terénu a je rozdělena na dvě samostatné části ve vyšších podlažích se samostatnými vchody. Záměrem bylo navrhnout bytový dům s přízemím pro komerční využití. Celkem jsou v přízemí navrženy dva prostory (obchod a kancelářské místnosti), 36 bytových jednotek v šesti podlažích (2. NP do 7. NP) parkigem ve dvou podzemních podlažích. Obě budovy jsou propojeny garáží v prvním a druhém suterénu. Garáž je vybavena automobilovým výtahem. V druhém podzemním podlaží se nachází sklepní kóje a technické místnosti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.