Lidé

Ing. Aleš Marek

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Vzdělání

Datum1988 Fakulta stavební ČVUT v Praze

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.