Lidé

Ing. Aleš Marek

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.