S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Aleš Marek

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Autoři
Matějka, P. - Cajthaml, J. - Cikrle, P. - Čada, V. - Fošumpaur, P. - Hromada, E. - Koutná, H. - Kristek, J. - Kuda, F. - Machotka, R. - Marek, A. - Matějovská, D. - Motyčka, V. - Nový, A. - Nývlt, V. - Pešková, Z. - Pruška, J. - Remeš, J. - Růžička, J. - Schneiderová Heralová, R. - et al.
Publikováno v
[Research Report] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem zprávy je na obecné úrovni zmapovat situaci výuky BIM na českých veřejných vysokých školách se stavebním zaměřením. Zpráva tak reaguje na ne vždy zcela jasné představy praxe o tom, zda a jakým způsobem se BIM na vysokých školách vyučuje. Uvedený přehled je důležitý nejen pro případnou spolupráci akademického, veřejného a soukromého sektoru, ale také pro praxi, která je v roli zaměstnavatele absolventů vysokých škol. Cílem zprávy v žádném případě není vytvářet srovnání jednotlivých oslovených institucí, protože charakter zprávy je spíše informativní a jakékoliv kvantifikované hodnocení by vzhledem ke struktuře vstupních dat mohlo být zavádějící nebo velmi subjektivní.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.