Lidé

Ing. Aleš Marek

Vedoucí Ústavu stavitelství I

Autoři
Marek, A.
Publikováno v
In: 9th Annual Conference on Architecture and Urbanism 2020. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2020. p. 81-86. ISBN 978-80-214-5903-8.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Paper deals with the changing role of chartered architects in the era of digitalisation in the construction industry and resulting new demands on their key activities during the design process.
Autoři
Marek, A. ed.
Publikováno v
Brno: Brno University of Technology, 2020. ISBN 978-80-214-5903-8.
Rok
2020
Podkategorie
Sborník
Autoři
Marek, A.
Publikováno v
In: reVize Typologie 2020 - Provozní vyhodnocení. Praha: CTU. Faculty of Architecture, 2020. p. 25-34. ISBN 978-80-01-06828-1.
Rok
2020
Podkategorie
Stať ve sborníku
Související lidé
Anotace
Příspěvek se zabývá požadavky na Datový standard staveb (DSS) v jednotlivých Fázích služeb architekta, kdy a jak je tento DSS stanovován, jak jsou požadovaná data doplňována do Informačního Modelu stavby (IMS) a jakým způsobem jsou data IMS využívána při správě / provozu budovy a při modernizacích těchto budov. Definuje požadavky na architekta při navrhování staveb metodou BIM a způsob stanovení DSS. Východiskem pro zpracování práce je má projekční praxe ve firmě AED project, a.s. a činnost v Pracovních skupinách ČKA, ČKAIT, MPO, ČAS týkající se problematiky BIM.
Autoři
Matějka, P. - Cajthaml, J. - Cikrle, P. - Čada, V. - Fošumpaur, P. - Hromada, E. - Koutná, H. - Kristek, J. - Kuda, F. - Machotka, R. - Marek, A. - Matějovská, D. - Motyčka, V. - Nový, A. - Nývlt, V. - Pešková, Z. - Pruška, J. - Remeš, J. - Růžička, J. - Schneiderová Heralová, R. - et al.
Publikováno v
[Research Report] 2020.
Rok
2020
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Anotace
Cílem zprávy je na obecné úrovni zmapovat situaci výuky BIM na českých veřejných vysokých školách se stavebním zaměřením. Zpráva tak reaguje na ne vždy zcela jasné představy praxe o tom, zda a jakým způsobem se BIM na vysokých školách vyučuje. Uvedený přehled je důležitý nejen pro případnou spolupráci akademického, veřejného a soukromého sektoru, ale také pro praxi, která je v roli zaměstnavatele absolventů vysokých škol. Cílem zprávy v žádném případě není vytvářet srovnání jednotlivých oslovených institucí, protože charakter zprávy je spíše informativní a jakékoliv kvantifikované hodnocení by vzhledem ke struktuře vstupních dat mohlo být zavádějící nebo velmi subjektivní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.