Lidé

Ing. arch. Martin Bukovský

téma: Soudobé bydlení / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.