V úterý 11. 8. 2020 bude budova fakulty z technických důvodů uzavřena.

Lidé

Ing. arch. Martin Bukovský

téma: Soudobé bydlení / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.