S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

Ing. arch. Martin Bukovský

téma: Soudobé bydlení / Vývoj obytných souborů v ČR po roce 1989

školitel: prof. Ing. arch. Michal Kohout

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.